Analiza medija, Prepoznavanje relevantnosti i značaja medija, decembar, 2023

„Analiza medija 2023 – Prepoznavanje relevantnosti i značaja medija“ donosi sveobuhvatno istraživanje koje osvetljava ključne aspekte medijske potrošnje, medijskih navika građana i nivoa poverenja građana u medije u Srbiji. Televizija se i dalje izdvaja kao najznačajniji izvor informacija, posebno po pitanju društveno-političkih tema. Pored toga što je i dalje lider kada je veličina publike u pitanju, javni medijski servis, RTS je ujedno medij kojem se najviše veruje. Time je značaj, ali i odgovornost koju bi RTS trebalo da ima veća. Na medijskoj sceni Srbije nedostaje pluralizma, najveći broj medija koji mogu da obuhvate najširu publiku izveštava u korist vladajuće većine, ostavljajući građane bez mogućnosti kritičkog sagledavanja različitih događaja, političkih aktera i njihovih postupaka.

Naša studija takođe rasvetljava opasnosti od manipulacije informacijama. U posebno ranjive grupe spadaju stariji građani, manje obrazovani, ili stanovnici ruralnih područja. Uvidi o specifične strategije koje građani koriste za procenu informacija pokazuju da, iako mnogi pokušavaju da verifikuju informacije do kojih dođu, često koriste neadekvatne metode, što dovodi do dodatnog širenja dezinformacija

Eksperimentalni deo analize naglašava da kratkoročna izlaganja suprotnim stavovima od onih koje imaju građani verovatno neće znatno promeniti ukorenjenu medijsku sliku, koju karakteriše pristrasnot, polarizacija i manipulacije informacijama. Ovi nalazi apeluju na potrebu za jačanjem medijske pismenosti i kritičkog osvrta na sadržaj koji se konzumira, kao i na važnost razvijanja strategija koje će pomoći u borbi protiv manipulacije informacijama u medijskom prostoru Srbije.

Oops! You don't support PDFs!

Download Instead