NAŠE INICIJATIVE

Nema poštenih izbora bez ravnopravnosti učesnika

/ 08.03.2021.

Jedna od pet ključnih promena koje Crta predlaže da bi izbori u Srbiji postali suštinski demokratski, a ne samo formalno je ravnopravnost učesnika u kompletnom izbornom procesu.  „Ravnopravnost učesnika mora da bude obezbeđena u procesu kandidovanja, kroz sprečavanje zloupotreba u finansiranju izborne kampanje i zloupotreba javnih resursa. To je jedan od preduslova da bi izbori bili pošteni“, navodi Tamara Branković, koja vodi istraživački tim Crte.

Zašto su nam potrebni pošteni i slobodni izbori

- / 07.03.2021.

Crta je krajem prošle godine predstavila pet ključnih promena koje je neophodno preduzeti kako bi izbori u Srbiji postali suštinski, a ne samo formalno, demokratski. Povodom početka međustranačkog dijaloga o unapređenju izbornog procesa, Crta će na svom sajtu naredih dana objaviti intervjue sa stručnjacima naše organizacije kroz koje ćemo predstaviti ovih pet preoporuka za koje verujemo da bi doprinele održavanju poštenih i slobodnih izbora u Srbiji.

U televizijskim vestima bez političkog pluralizma 

/ 07.03.2021.

U poslednjih sedam meseci, od kada su proglašeni zvanični rezultati parlamentarnih izbora u julu 2020. godine do početka međustranačkog dijaloga 1. marta 2021. godine, stranke u vlasti su bile ubedljivo najzastupljenije u centralnim informativnim emisijama televizija sa nacionalnom pokrivenošću dok su opozicione stranke bile jedva vidljive, pokazuje Crtina analiza medijskog sadržaja. Istraživanjem su obuhvaćene centralne informativne emisije RTS, Pink, Prva, Happy i B92. 

Tražimo pojačanje u timu za istraživanje

/ 04.03.2021.

Tražimo koleginicu ili kolegu istraživače! Ako imate iskustvo u kvalitativnim i kvantitativnim istraživanjima, prijavite se za pojačanje Crtinom istraživačkom timu.Osoba na poziciji istraživačice/istraživača će najvećim delom biti zadužena za osmišljavanje i realizovanje istraživanja koja će obuhvatati fokus grupe i intervjue. Dodatno, zajedno sa ostalim članovima Crtinog istraživačkog tima, učestvovaće u planiranju i sprovođenju anketnih istraživanja i drugih istraživačkih zadataka.

Država i dalje ignoriše suštinske izborne probleme

-- / 02.03.2021.

Mišljenje Radne grupe Vlade Srbije za saradnju sa OEBS/ODIHR o merama koje treba preduzeti radi unapređenja izbornog procesa, predstavljeno na sastanku 1. marta koji je Crta pratila u svojstvu posmatrača, neće doprineti otklanjanju ključnih problema izbora u Srbiji. 

U izveštavanju o stranim akterima mediji naklonjeniji Rusiji i Kini, nego EU i Americi

/ 26.02.2021.

Evropska unija, Amerika, Rusija i Kina u domaćim medijima u 2020. godini su uglavnom spominjane u neutralnom tonalitetu ali je primetno da su objave sa pozitivnim tonalitetom predominatno bile rezervisane za Rusiju i Kinu, a one sa negativnim za EU i Ameriku.  Predstavljanje aktera u pozitivnom ili negativnom tonalitetu može imati više uticaja na kreiranje javnog mnjenja i narativa u odnosu na izveštavanje u neutralnom tonu

Transparentno o izmenama Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja

/ 19.02.2021.

Povodom ponovnog otvaranja procesa izmena i dopuna Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaka, Koalicija za slobodu pristupa informacijama podnela je zahtev Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave za dostavljanje svih informacija o ovom procesu, uključujući i plan rada radne grupe. 

Venecijanska komisija će dati mišljenje o ustavnom i zakonodavnom okviru demokratskih institucija u Srbiji

/ 12.02.2021.

Nadzorni odbor Parlamentarne skupštine Saveta Evrope doneo je na sednici održanoj 3. februara 2021. godine odluku da od Venecijanske komisije zatraži sveobuhvatno mišljenje o ustavnom i zakonodavnom okviru za funkcionisanje demokratskih institucija u Srbiji, saopštila je Crta.

Usvajanje predloga autentičnog tumačenja pojma javni funkcioner otvorilo bi prostor za legalizovanje zloupotrebe javne funkcije

- / 10.02.2021.

Ukoliko sutra poslanici u Narodnoj skupštini usvoje predloženo tumačenje pojma “javni funkcioner”, biće smanjen krug funkcionera na koje će se odnositi Zakon o sprečavanju korupcije, a time i otvoren prostor za širenje korupcije. Takvo rešenje doprinelo bi i daljem urušavanju kvaliteta izbora, zato što za značajan broj funkcionera više neće biti prepreka da zloupotrebljavaju javnu funkciju u izbornoj kampanji pošto Agencija za sprečavanje korupcije neće moći da postupa protiv njih.

Naše teme

nase-teme-dem-kultura

Demokratska kultura

Jer politika nije samo za političare. Naše je ljudsko i građansko pravo da učestvujemo u procesima u kojima se donose odluke koje utiču na naše živote. Dijalog nema alternativu.

nase-teme-izbori

Slobodni i fer izbori

Jer su izbori osnovni stub demokratije. Pravo svakog građanina je da u slobodnim i fer uslovima donese odluku kome želi da poveri svoj glas. Svaki glas podjednako vredi. Za to se bore Građani na straži.

nase-teme-institucije

Otvorene institucije

Jer su institucije servis građana. Potrebne su nam jake institucije sa integitetom koje štite javni interes.

nase-teme-mediji

Slobodni mediji

Jer mediji treba da postavljaju pitanja i kritički sagledavaju stvarnost. Potrebni su nam mediji koji štite javni interes i bave se potrebama građana.