NAŠE INICIJATIVE

Šta se krije iza „najboljeg“ izveštaja Evropske komisije?

/ 23.10.2021.

Dok domaći zvaničnici govore o “najboljem” izveštaju Evropske komisije o Srbiji u poslednjih nekoliko godina, tekst izveštaja sadrži značajan broj ozbiljnih kritika EU na račun demokratskih kapaciteta institucija. “Ovo je daleko najbolji izveštaj EU o napretku Srbije u poslednjih nekoliko godina, a napredak je registrovan u skoro svim oblastima”, izjavila je predsednica Vlade Srbije Ana Brnabić povodom najnovijeg izveštaja Evropske komisije o napretku Srbije u procesu pristupanja EU. Tekst koji je Evropska komisija uputila Srbiji premijerka tumači kao “političku poruku našoj zemlji da smo mnogo uradili na planu vladavine prava”, te da “prvi put imamo napredak u oblasti slobode medija od 2016. godine”. 

Milenko Jovanović, uzbunjivač iz Agencije za zaštitu životne sredine, dobitnik priznanja “Hrabri glas” za 2021. godinu

/ 06.10.2021.

Uzbunjivač Milenko Jovanović, koji se, braneći profesionalni integritet, a time i javni interes, usprotivio odluci direktora Agencije za zaštitu životne sredine da se bez odobrenja stručnjaka menjaju kriterijumi za ocenjivanje kvaliteta vazduha nakon čega je dobio otkaz, dobitnik je Crtinog priznanja “Hrabri glas” za 2021. godinu.

Venecijanska komisija treba da uzme u obzir stanje demokratskih institucija prilikom davanja mišljenja na ustavne amandmane

/ 29.09.2021.

Organizacije civilnog društva skrenule su pažnju predstavnicima delegacije Venecijanske komisije da je ključno da prilikom davanja mišljenja na nacrt ustavnih amandamana u oblasti pravosuđa uzmu u obzir stanje demokratskih institucija i politički kontekst od kojih zavisi da li će ustavne promene obezbediti suštinsku nezavisnost pravosuđa. 

Vlada i Skupština Srbije među najmanje otvorenim institucijama izvršne i zakonodavne vlasti u regionu

/ 29.09.2021.

Vlada Srbije, kao i Narodna skupština Republike Srbiji nalaze se među najmanje otvorenim institucijama izvršne i zakonodavne vlasti zemalja regiona, pokazali su rezultati istraživanja o otvorenosti institucija vlasti koje je Crta sprovela u saradnji sa mrežom organizacija civilnog društva ActionSEE. Rezultati ovogodišnjeg istraživanja pokazuju da otvorenost pojedinačnih institucija izvršnih vlasti u regionu u određenim segmentima napreduje, međutim, sveukupno gledano, otvorenost vlasti nije na zadovoljavajućem nivou.

Otvorenost izvršne vlasti u regionu i Srbiji 2020.

/ 29.09.2021.

Transparentnost i otvorenost u dobrom upravljanju predstavljaju osnovne preduslove kvalitetne izvršne vlasti koji moraju biti tretirani kao neophodnost, a ne izraz dobre volje. Kao osnovne karakteristike javne administracije u demokratskom društvu, podrazumevaju dostupnost informacija koje su potrebne za učešće u političkom životu i vršenje nadzora nad politikama koje se sprovode. Politike transparentnosti su prošle nekoliko…

Otvorenost zakonodavne vlasti u regionu i Srbiji 2020.

/ 29.09.2021.

Transparentnost, otvorenost i integritet predstavljaju fundamentalne principe u radu parlamenata kao preduslov za kvalitetno funkcionisanje zakonodavne vlasti. Poštovanje ovih principa i promovisanje kulture otvorenosti u radu parlamenata neophodno je za očuvanje poverenja u ovu instituciju, omogućavanje većeg učešća građana u njenom radu i izgradnju uključivih, pristupačnih parlamenata koji su ključ demokratizacije društva.Politike transparentnosti su prošle…

Pravo za pristup informacijama ugroženo, a najavljene izmene zakona ne rešavaju sve bitne probleme

/ 28.09.2021.

Koalicija za slobodu pristupa informacijama, povodom Međunarodnog dana prava javnosti da zna, ukazuje na to da građani Srbije, ni u proteklih 12 meseci nisu mogli da ostvare svoje ustavno i zakonsko pravo u mnogim bitnim slučajevima.

Analiza: Predlozi međustranačkog dijaloga uz posredstvo EP neće obezbediti uslove za poštene i slobodne izbore

/ 22.09.2021.

Crta je analizirala Mere za unapređenje sprovođenja izbornog procesa koje su predložili kofasilitatori tokom procesa Međustranačkog dijaloga uz posredovanje Evropskog parlamenta, objavljene 18. septembra 2021. godine. Jedan deo predloženih mera predstavlja rezultat političkog dogovora kojim se stvaraju privremena rešenja i koja izlaze van postojećeg pravnog i institucionalnog okvira. Njihova primena će, samim tim, moći da se analizira kroz stvarne efekte prilikom posmatranja predstojećih izbora. Ova analiza je stoga fokusirana na pravna rešenja koja su na liniji postojećeg pravnog i institucionalnog okvira i njihove moguće domete i usklađenost sa domaćim zakonodavstvom, kao i sa međunarodnim standardima i preporukama domaćih i međunarodnih posmatračkih misija. 

Podrivanje demokratije: Procesi i institucije u Srbiji od 2010. do 2020. godine

/ 15.09.2021.

Knjiga koja se nalazi pred vama je sveobuhvatna analiza stanja demokratije u Srbiji u poslednjih deset godina. “Podrivanje demokratije” je rezultat dvogodišnjeg istraživanja i namere da odgovorimo na nekoliko pitanja: šta se dešava sa demokratijom u Srbiji, kako je protekla decenija izmenila njene različite aspekte i kako možemo da je popravimo? Traženje ovih odgovora nije…

Naše teme

nase-teme-dem-kultura

Demokratska kultura

Jer politika nije samo za političare. Naše je ljudsko i građansko pravo da učestvujemo u procesima u kojima se donose odluke koje utiču na naše živote. Dijalog nema alternativu.

nase-teme-izbori

Slobodni i fer izbori

Jer su izbori osnovni stub demokratije. Pravo svakog građanina je da u slobodnim i fer uslovima donese odluku kome želi da poveri svoj glas. Svaki glas podjednako vredi. Za to se bore Građani na straži.

nase-teme-institucije

Otvorene institucije

Jer su institucije servis građana. Potrebne su nam jake institucije sa integitetom koje štite javni interes.

nase-teme-mediji

Slobodni mediji

Jer mediji treba da postavljaju pitanja i kritički sagledavaju stvarnost. Potrebni su nam mediji koji štite javni interes i bave se potrebama građana.