Tim i saradnici

Vukosava Crnjanski

Direktorka

Vukosava Crnjanski je osnivačica i direktorka CRTE. Vuka je prisutna više od 20 godina u političkom životu Srbije, a svoju profesionalnu karijeru je usmerila ka demokratizaciji društva i inkluzivnom političkom angažmanu. Najveći deo njenog rada fokusiran je na podršku slobodnom i nezavisnom novinarstvu, zastupanje ideje slobodnih i fer izbora, kao i zalaganje za institucionalnu odgovornost i otvorenost.

Vuka svoje iskustvo deli sa aktivistima širom sveta. Kao trenerica političkih veština radi sa Nacionalnim demokratskim institutom od 2003. godine, a od tada je sarađivala sa brojnim domaćim i međunarodnim fondacijama i nevladinim organizacijama. Do danas je kroz njene treninge o javnom zastupanju, strateškom planiranju, političkim komunikacijama prošlo više hiljada aktivista političkih stranaka i nevladinih organizacija.

Vuka je jedna od osnivačica Slavko Ćuruvija Fondacije, a danas učestvuje u radu međunarodne koalicije D4D kao članica Savetodavnog odbora. Vuka je dobila međunarodno priznanje za inovaciju i posvećenost i doprinos demokratiji kroz nagradu V. Averell Harriman za demokratiju.

CRTA je 2018. godine dobila Democracy Defender Award, koju na globalnom nivou dodeljuje OEBS, za izuzetan doprinos promociji demokratije i odbrani ljudskih prava.