Vukosava Crnjanski

Direktorka

Vukosava Crnjanski je osnivačica i direktorka CRTE. Kao regionalna trenerica za Nacionalni demokratski institut (NDI) radi od 2003. godine, a konsultantkinja je brojnih domaćih i međunarodnih fondacija i nevladinih organizacija kao što su OSCE, USAID/Institute for Sustainable Communities, Westminster Foundation for Democracy. Do danas je kroz njene treninge o političkoj kampanji, javnom zastupanju, strateškom planiranju, menadžmentu, političkim kampanjama i PR-u prošlo nekoliko hiljada aktivista političkih stranaka i nevladinih organizacija. Vukosava poseduje EMBA diplomu Cotrugli Business School-a i diplomu iz mendžmenta na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu.