Treninzi

Od 2005. godine CRTA je radila na razvoju sopstvenog Trening centra. Svi CRTA treneri/ce poseduju sertifikate NDI (Nacionalni Demokratski Institut) i specijalizovani su za treninge u oblasti razvoja organizacionih kapaciteta, političkih veština, kao i za organizaciju i sprovođenje kampanja javnog zagovaranja (Advocacy).

 

Treneri/ce uključeni u rad CRTA Trening centra održali/e su preko 500 treninga sa više od 6000 učesnika/ca, uglavnom sa mladim aktivistima/kinjama građansko orijentisanih NVO i političkih partija iz Srbije i regiona.

 

Kroz treninge i seminare smo obradili veliki broj tema:

 

 • Javno i budžetsko zastupanje
 • Faze kampanje
 • Istraživanje
 • Kreiranje ankete
 • Liderstvo
 • Targetiranje
 • Pisanje projekata
 • Prikupljanje sredstava/fund raising
 • Upravljanje resursima
 • Strateško planiranje
 • Timski rad
 • Anketa kao sredstvo identifikacije problema
 • Upravljanje kampanjom
 • Upravljanje vremenom
 • Ljudski resursi i volonteri
 • Planiranje vremena
 • Kontrola izbora
 • Bilten
 •  Debata
 • Javni nastup
 • Kampanja od vrata do vrata (door to door)
 • Kampanja izađi i glasaj (GOTV)
 • Kampanja za žene
 • Konferencija za štampu
 • Medijska kampanja
 • Planiranje događaja
 • Poruka
 • Pregovaranje
 • Saopštenje za štampu
 • Ruralna kampanja
 • Štampani materijal
 • Uloga i obaveze funkcionera lokalne samouprave
 • Interna komunikacija