NAŠE INICIJATIVE

Tražimo pojačanje u timu za istraživanje

Tražimo koleginicu ili kolegu istraživače! Ako imate iskustvo u kvalitativnim i kvantitativnim istraživanjima, prijavite se za pojačanje Crtinom istraživačkom timu.

Osoba na poziciji istraživačice/istraživača će najvećim delom biti zadužena za osmišljavanje i realizovanje istraživanja koja će obuhvatati fokus grupe i intervjue. Dodatno, zajedno sa ostalim članovima Crtinog istraživačkog tima, učestvovaće u planiranju i sprovođenju anketnih istraživanja i drugih istraživačkih zadataka.

Za poziciju je poželjno iskustvo u celokupnom istraživačkom procesu, počev od postavljanja ciljeva istraživanja, preko kreiranja metodologije, do sakupljanja i obrade podataka i pisanja izveštaja.

Za prijavu je potrebno da najkasnije do 14. marta do ponoći na mejl [email protected] pošaljete:

  • biografiju sa relevantnim iskustvom (CV)
  • motivaciono pismo ne duže od jedne stranice


Kandidati koji budu poslali nepotpune prijave, neće biti uzeti u dalje razmatranje. Na razgovor će biti pozvani samo kandidati koji su prošli u uži izbor.