To je Crtina vizija koju nastojimo da ostvarimo zajedno sa građanima.

 

Crta (www.crta.rs) je aktivistička organizacija civilnog društva, osnovana 2002. godine. Naš cilj je da zajedno sa građanima pomažemo izgradnju i jačanje demokratije, ali i da je branimo kada je ugrožena, kroz zastupanje za unapređenje odgovornosti i otvorenosti u radu vlasti. Koristimo istraživanja, analize, medijske tehnike i nove tehnologije u cilju borbe za odgovornije društvo. Pokretači smo više inicijativa, kao što su Građani na straži, Otvoreni parlament i Istinomer.

 

Ako želite da živite u društvu gde su građani slobodni i jednaki pred zakonom, gde institucije štite javni interes i gde su mediji nezavisni; spremni ste da marljivo i predano radite da se te želje ostvare a znate da je ključ toga uspešno komuniciranje, Crta vas poziva da se pridružite i budete deo tima na poziciji:

 

 

Šta treba da radi

 

 

Šta mi očekujemo od kandidata

 

 

Šta kandidati mogu da očekuju od nas

 

 

Molimo kandidate i kandidatkinje da biografiju i motivaciono pismo pošalju najkasnije do nedelje, 9. septembra 2018. godine (do 23.59h) na e-mail adresu [email protected].

 

Pozivamo kreativne IT timove da razviju interaktivnu web aplikaciju koju bi koristili građani, aktivisti i organizacije civilnog društva za uticanje na javne budžete.

CRTA je organizacija koja se bavi promovisanjem i zastupanjem političke odgovornosti u Srbiji kroz aktivizam, istraživanje, novinarstvo, kao i razvoj online alata koji omogućavaju bolju kontrolu rada političara, institucija i potrošnje javnih sredstava (Istinomer.rs, Otvoreniparlament.rs).

Razvili smo vodič za aktiviste i organizacije civilnog društva kako da utiču na budžete kojima raspolažu izabrani predstavnici građanja. Vodič sadrži teorijski deo o programskom budžetu, budžetskom sistemu u Srbiji, vođenju kampanja. Praktični deo Vodiča sadrži uputstvo za celokupno budžetsko zastupanje. Svaki korak u tom procesu bi trebalo da može da se povezuje sa različitim interaktivnim sadržajima (grafikoni, video, zvuk, formulari, web forme, drugi delovi teksta, itd.) i da korisnik sa jednog mesta može da sagleda ceo proces.

Tim sa najboljom idejom i demonstriranim znanjem će imati priliku da za iznos od 1200EUR (bruto) razvije svoju ideju u finalni proizvod.

Prijavu na konkurs poslati na [email protected] (sa naslovom Vodic / Prijava) do 20. jula sa predlogom projekta koji treba da sadrži:

1) Objašnjenje proizvoda:

– koja je forma (web, mobilna aplikacija);

– kako funkcioniše;

– koja je struktura (komponente), i

– u čemu se sastoji originalnost ideje.

2) Skica proizvoda (mockup, uključujući i dizajn);

3) Demo kako korisnik koristi aplikaciju

4) Opis tehnologija

5) Opis procesa razvoja proizvoda

6) Kratko predstavljanje članova tima (iskustvo, dosadašnji projekti (url, github, lični sajtovi…)).

Kriterijumi za ocenu najboljeg tima su: originalnost ideje, user-frendly i intuitivnost u korišćenju aplikacije, tj. storytelling-u budžetskog zagovaranja, mogućnost dodavanja novih sadržaja (tekst, slika, video), demonstrirana sposobnost za implementaciju ideje, korišćenje open source tehnologija.

Zainteresovani timovi mogu da traže dodatnu dokumentaciju na [email protected] sa naslovom „Vodic / dodatna dokumentacija“

Najbolje rangirani timovi će imati priliku da uživo predstave ideju CRTA-i.

Preuzmite dokument