Svi skupštinski transkripti od 1997. dostupni javnosti

Akcijom „U ime naroda“ u Knez Mihailovoj ulici koalicija organizacija civilnog društva „Otvoreni parlament“ obeležila je Međunarodni dan demokratije.

Sa ciljem upoznavanja javnosti o radu najvišeg predstavničkog tela na sajtu www.otvoreniparlament.rs objavljeno je više od 150 hiljada govora narodnih poslanika od 1997. godine do danas.

Aktivno civilno društvo je bitan element demokratije, stoga je neophodno da postoje mehanizmi koji omogućavaju uključivanje građana u proces donošenja odluka i kontrolu rada institucija.

„Objavljivanje stenografskih beleški sa svih skupštinskih sednica od 1997. do danas je veliki korak ka otvaranju institucija a rezultat je jedne zajedničke građanske inicijative. Institucije u Srbiji danas nisu dovoljno otvorene za građane koji imaju pravo da znaju kako se u njihovo ime donose odluke. Ovaj projekat nam pruža odgovor na pitanje šta se dešava u Skupštini i kako narodni poslanici zastupaju njihov interes. Portal otvoreniparlament.rs je pravi demokratski mehanizam za kontrolu rada narodnih poslanika.“ izjavila je Dubravka Grčić iz koalicije Otvoreni parlament.

Tokom akcije građani su mogli da se upoznaju sa načinima na koje mogu da zahtevaju odgovorno ponašanje od svojih predstavnika u parlamentu. U prvoj polovini oktobra “Otvoreni parlament karavan” će obiće 20 gradova širom Srbije .

Generalna skupština UN je 2007. godine donela je odluku o proglašenju 15. septembra za Međunarodni dan demokratije, pozivajući sve članice, vladine i nevladine organizacije da ubuduće taj dan obelažavaju kao dan borbe za ostvarenje demokratskih ideala.

Projekat “Otvoreni Parlament” sprovodi koalicija organizacija civilnog društva koju čine CRTA -Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost, Nacionalna koalicija za decentralizaciju, YUCOM – Komitet pravnika za ljudska prava, SeConS – Grupa za razvojnu inicijativu i Zaječarska inicijativa. Sprovođenje projekta finansijski podržava Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) preko Instituta za održive zajednice, Britanska ambasada u Beogradu i Nacionalna zadužbina za demokratiju.