Proglašena zbirna izborna lista dovodi u pitanje legitimitet izbornog procesa – Parlamentarni izbori 2016.

Falsifikovanje više od 15 hiljada izjava građana na sedam od 30 podnetih izbornih lista, kao i proglašenje zbirne izborne liste na kojoj se nalazi jedna partija za koju je dokazano da je podnela falsifikovane izjave građana potrebne za podnošenje izborne liste, dovodi u pitanje legalnost i legitimnost izbornog procesa.