Predsednički izbori 2017 – Izveštaj dugoročnih posmatrača- predizborna kampanja

Opšti dosadašnji utisak jeste da je ovog puta kampanja mnogo intenzivnija u medijima i po društvenim mrežama nego na terenu. Intezitet kampanja izbornih štabova je veoma različit, te se jedino u kampanji predsedničkog kandidata Aleksandra Vučića vide gotovo svi načini komuniciranja sa biračima.

Oops! You don't support PDFs!

Download Instead