Praćenje ponovljenih izbora na 15 biračkih mesta

CRTA posmatračka misija “Građani na straži” je 24. aprila 2016. godine pratila vanredne parlamentarne izbore na teritoriji cele Srbije[1]. Na dan izbora, CRTA posmatračka misija “Građani na straži” imala je 900 akreditovanih i obučenih kratkoročnih posmatrača raspoređenih na osnovu slučajnog i reprezentativnog uzorka na 450 biračkih mesta, kao i 34 mobilna tima koja su posmatrala izborna dešavanja van biračkih mesta u svim okruzima u Srbiji.