Poziv za dostavljanje ponuda za pružanje usluga video produkcije

CRTA logo

Uvod

Crta je nezavisna, neprofitna organizacija civilnog društva posvećena razvoju demokratske kulture i građanskog aktivizma. Misija Crte usmerena je na jačanje demokratske kulture u Srbiji, i osnaživanje građana da učestvuju u političkim procesima i aktivno zahtevaju odgovornost u radu institucija i predstavnika vlasti. 

Cilj

U cilju podizanja svesti o učešću građana u demokratskim procesima, značaju slobodnih i fer izbora, kao i osnaživanja i motivisanja građana i civilnog društva da se angažuju i aktivno zahtevaju otvoreno, odgovorno i inkluzivno donošenje odluka, Crta realizuje kreativnu medijsku kampanju koja obuhvata video produkciju.


Usluga obuhvata:

Pretprodukciju, produkciju i postprodukciju sedam kratkih video klipova;  video klipovi će biti plasirani na Crtinim profilima na društvenim mrežama.

Navedene usluge treba da obuhvataju: razvoj rediteljskog tretmana sinopsisa, plan snimanja, snimanje na više lokacija u Srbiji, montažu slike i zvuka, produkciju elemenata animacije i specijalnih efekata, kolor korekciju, obradu zvuka, komponovanje originalne ili obezbeđivanje autorskih prava za korišćenje primenjene muzike, pakovanje finalnih formata za emitovanje i distribuciju.

Proces konkurisanja

Svi zainteresovani mogu dostaviti svoju ponudu na e-mail: svjetlana.gojkovic@crta.rs najkasnije do 1. novembra 2023. godine.