Poziv za dostavljanje ponuda za pružanje usluga video produkcije

Crta je nezavisna, neprofitna organizacija civilnog društva posvećena razvoju demokratske kulture i građanskog aktivizma. Misija Crte usmerena je na jačanje demokratske kulture u Srbiji, i osnaživanje građana da učestvuju u političkim procesima i aktivno zahtevaju odgovornost u radu institucija i predstavnika vlasti. 

U cilju podizanja svesti o učešću građana u demokratskim procesima, značaju slobodnih i fer izbora, kao i osnaživanja i motivisanja građana i civilnog društva da se angažuju i aktivno zahtevaju otvoreno, odgovorno i inkluzivno donošenje odluka, Crta realizuje aktivnosti koja obuhvataju video produkciju.

Usluga obuhvata:

Pretprodukciju, produkciju i postprodukciju kratkih video animacija, u trajanju do jednog minuta.  Video animacije će biti plasirane kroz Crtine terenske aktivnosti i na profilima na društvenim mrežama.

Navedene usluge treba da obuhvataju:  animaciju na osnovu dostavljenog scenaria, produkciju elemenata animacije i specijalnih efekata, kolor korekciju, obradu zvuka, komponovanje originalne ili obezbeđivanje autorskih prava za korišćenje primenjene muzike, pakovanje finalnih formata za emitovanje i distribuciju.

Ponuda treba da sadrži:

  1. Cenu za izradu videa u tehnologiji 2D animacije
  2. Cenu za izradu videa u tehnologiju RSA
  3. Navesti ukoliko se dodatno naplaćuje izrada videa u različitm formatima za društvene mreže

Proces konkurisanja:

Svi zainteresovani mogu dostaviti svoju ponudu na e-mail: [email protected], najkasnije do 15. septembra 2023. godine.