Poziv za dostavljanje ponuda za pružanje usluga video produkcije

Uvod

Crta je nezavisna, neprofitna organizacija civilnog društva posvećena razvoju demokratske kulture i građanskog aktivizma. Misija Crte usmerena je na jačanje demokratske kulture u Srbiji, i osnaživanje građana da učestvuju u političkim procesima i aktivno zahtevaju odgovornost u radu institucija i predstavnika vlasti. 

Cilj

U cilju podizanja svesti o učešću građana u demokratskim procesima, značaju slobodnih i fer izbora, kao i osnaživanja i motivisanja građana i civilnog društva da se angažuju i aktivno zahtevaju otvoreno, odgovorno i inkluzivno donošenje odluka, Crta realizuje kreativnu medijsku kampanju koja obuhvata video produkciju.


Usluga obuhvata:

Pretprodukciju, produkciju i postprodukciju dva kratka dokumentarna filma  (u ukupnom trajanju do 10 minuta), po četiri kratka promotivna klipa izdvojena iz integralnih verzija svakog od filmova (trajanja do 40 sekundi, u tri formata);  filmovi će biti plasirani na  televizijskim kanalima i profilima na društvenim mrežama; kraći promo klipovi će biti distribuirani na profilima Crte na društvenim mrežama. 

Navedene usluge treba da obuhvataju: razvoj rediteljskog tretmana sinopsisa, plan snimanja, snimanje na više lokacija u Srbiji, montažu slike i zvuka, produkciju elemenata animacije i specijalnih efekata, kolor korekciju, obradu zvuka, komponovanje originalne ili obezbeđivanje autorskih prava za korišćenje primenjene muzike, pakovanje finalnih formata za emitovanje i distribuciju.

Proces konkurisanja

Svi zainteresovani mogu dostaviti svoju ponudu na e-mail: [email protected] najkasnije do 25. maja 2023. godine.