Poziv za dostavljanje ponuda za pružanje podrške za razvoj brenda, kreiranje sadržaja i video produkciju organizacijama civilnog društva

Crta u okviru “Programa razvojne komunikacijske podrške za organizacije civilnog društva”, koji podržava Švedska agencija za međunarodni razvoj (Sida), raspisuje poziv za dostavljanje ponuda za pružanje podrške za jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za razvoj brenda, kreiranje sadržaja i video produkciju


Tražimo eksperte, koji će svojim znanjem i iskustvom doprineti podizanju kapaciteta, znanja i veština članova organizacija civilnog društva u oblasti brend menadžmenta, kreiranja sadržaja i video produkcije. 


Angažman obuhvata:

  1. Podizanje kapaciteta u oblasti razvoja brenda brenda
  2. Podizanje kapaciteta za kreiranje i promociju sadržaja 
  3. Podizanje kapaciteta za video produkciju što uključuje i izradu 4 video emisije u različitim formatima prema dostavljenom scenariju 
  4. Preporuke za kreiranje video i vizuelnog sadržaja 
  5. Podršku u kreiranju i implementaciji kampanje na društvenim mrežama koja se odnosi na promociju kreiranih video sadržaja (oglašavanje na društvenim mrežama u skladu sa raspoloživim budžetom)

Celokupna podrška biće realizovana u periodu od 1. juna do 1. novembra 2022. godine. Angažman je predviđen za jednu organizaciju.

Svi zainteresovani mogu dostaviti ponudu sa metodologijom rada,  koja obuhvata detaljan pregled segmenata od kojih se trening sastoji, kao i informaciju o finansijskoj naknadi po pojedinačnim stavkama na e-mail: [email protected]  najkasnije do 24. maja 2022. godine.

Celokupan poziv možete preuzeti ovde.