Poziv za dostavljanje ponuda za održavanje treninga “Krizna komunikacija” za organizacije civilnog društva

Crta u okviru “Programa razvojne komunikacijske podrške za organizacije civilnog društva”, koji podržava Švedska agencija za međunarodni razvoj (Sida),  raspisuje poziv za dostavljanje ponuda za održavanje jednodnevnog treninga u oblasti “Krizne komunikacije” namenjenog organizacijama civilnog društva u Srbiji.

Cilj Programa je da osnaži organizacije civilnog društva da uspešnije koriste inovativne tehnike, alate i kanale komunikacije za efektivnije delovanje i stvarni uticaj na demokratske promene u svojim sredinama. 

Tražimo eksperta/ekspertkinju za komunikacije, koji će svojim znanjem i iskustvom doprineti edukaciji i jačanju kapaciteta organizacija civilnog društva kada je u pitanju komunikacija tokom krizne situcije.

Neka od pitanja na koje želimo da se fokusiramo su: Koji su sve načini za komunikaciju ka medijima kada dođe do krizne situacije, koja su potencijalna rešenja i rizici, kako definisati poruku ka javnosti, kao i kako nakon krize očuvati svoj brend, tj.sliku organizacije. 

Predviđeno je da se trening održi u periodu do kraja decembra putem Zoom platforme. 

Svi zainteresovani mogu dostaviti svoju ponudu sa predlogom plana rada, koja obuhvata i informaciju o finansijskoj nadoknadi na e-mail: [email protected]  najkasnije do 10. novembra  2020. godine.

Prednost imaju kandidati/kandidatkinje sa iskustvom u radu sa civilnim sektorom.

Celokupan poziv možete preuzeti ovde.