Poziv za dostavljanje ponuda za angažovanje medija monitora

Crta logo Crta logo

Uvod

Crta je nezavisna, neprofitna organizacija civilnog društva posvećena razvoju demokratske kulture i građanskog aktivizma. U okviru svog rada, Crta se od 2016. godine bavi i posmatranjem izbora.

Sve aktivnosti u sklopu praćenja izbora Crta obavlja u skladu sa međunarodnim standardima koji podrazumevaju praćenje perioda pre izbornog dana, izborni dan i perioda nakon izbornog dana.

Jedna od ključnih aktivnosti u sprovođenju posmatranja izbora predstavlja praćenje rada medija pre, u toku i nakon izbornog dana.

Cilj

U cilju praćenja rada medija u okviru predstojećih parlamentarnih, lokalnih i predsedničkih izbora 2022. godine, a u saradnji sa Friedrich Naumann Stiftung fondacijom, Crta raspisuje konkurs za sva zainteresovana pravna i privatna lica da dostave ponude o angažmanu medija monitora.

Svi zainteresovani ponuđači usluga, agencije i preduzetnici, u svom zahtevu treba da dostave ponudu koja će predvideti angažman od minimum pet, a maksimum 20 posmatrača medija na mesečnom nivou. Period angažmana je predviđen da traje u periodu od 01.11.2021. do 30.04.2022. godine.

Angažman

Svi posmatrači medija će biti angažovani na pripremama dnevnih izveštaja o praćenju političkih sadržaja u različitim medijima i u različitim medijskim formatima. Angažman posmatrača medija podrazumeva svakodnevno praćenje i beleženje podataka u predviđenu bazu koju obezbeđuje Crta, na uzorak medija u trajanju od 6.5 sati u toku jednog dana.

U uzorak medija su izabrane televizije sa nacionalnom pokrivenošću: RTS 1, TV Pink, TV Prva, TV Happy i B92. Period praćenja podrazumeva praćenje političkih sadržaja svih sedam dana u jednoj nedelji u svim emisijama u periodu od 17:30h do ponoći, bez obzira na njihov format. Svaki posmatrač medija će biti dužan da dostavi prikupljene podatke za jedan dan do 17h narednog dana.


Proces konkurisanja

Svi zainteresovani mogu dostaviti svoju ponudu na e-mail: [email protected], najkasnije do 21. oktobra 2021. godine.

Svim licima koja pošalju svoju ponudu biće dostavljena tehnička i finasijska tenderska dokumentacija.

Celokupan poziv možete pogledati ovde.