Otvorenost pravosudnih organa u Srbiji i regionu u 2017.godini

Sudska vlast je jedinstvena na teritoriji Republike Srbije i pripada sudovima opšte i posebne nadležnosti. Transparentnost pravosudnih organa Srbiji nije na zadovoljavajućem nivou, a rezultati indeksa otvorenosti u ovom domenu, posmatrajući pravosudne organe kao celinu, iznosi 30%. Rezultati istraživanja ukazuju na neujednačenost prakse pravosudnih organa u pogledu objavljivanja informacija.

Oops! You don't support PDFs!

Download Instead