Otvoreni parlament: Godinu dana rada desetog skupštinskog saziva

Za godinu dana rada Desetog skupštinskog saziva skoro 21 hiljada obraćanja poslanika u plenumu

Za godinu dana rada Desetog skupštinskog saziva, od 16. aprila 2014. pa do 15. aprila 2015. poslanici su radili ukupno 122 dana u plenumu i obratili se 20.816 puta, što iznosi prosečno 73 obraćanja po narodnom poslaniku. Od ukupnog broja obraćanja, 60 odsto su obraćanja predsedavajućih, dok je ukupan broj replika 784. Do sredine aprila usvojena su 193 zakona, a od toga 124 (64%) su doneta po hitnom postupku. Podneto je 3.208 amandamana a usvojen je tek svaki deseti, pokazala je analiza aktivnosti narodnih poslanika koju je uradila inicijativa “Otvoreni parlament“.

Narodni poslanici i poslanice najviše su zasedali u oktobru, ukupno 17 dana, dok su najaktivniji bili u decembru sa ukupno 3.687 obraćanja i podnetih 1.130 amandmana.

Najaktivniji poslanik od aktuelnih 250, računajući govore i replike bio je poslanik Nove stranke Vladimir Pavićević koji se obratio 603 puta u plenumu. Zatim slede Zoran Babić iz Srpske napredne stranke, koji se obratio 601 put, Marko Đurišić iz Socijaldemokratske stranke sa 348 obraćanja, njegov stranački kolega Janko Veselinović sa 334 obraćanja i poslanik Nove stranke Zoran Živković sa 316 obraćanja. Ukoliko se postmatra samo broj govora bez replika, najaktivniji poslanik bio bi Vladimir Pavićević iz Nove stranke sa 553 govora. Slede Zoran Babić iz Srpske napredne stranke sa 363 govora i Marko Đurišić iz Socijaldemokratske stranke sa 316 govora. Od aktuelnih 250 narodnih poslanika, u posmatranom periodu 25 se nije obratilo u plenumu.

Od poslanica u plenumu su se najčešće mogle čuti Gordana Čomić iz Demokratske stranke – 309 puta, zatim Aleksandra Jerkov iz Demokratske stranke – 125 puta, Aleksandra Tomić iz Srpske napredne stranke – 92 puta, Olgica Batić iz Demohrišćanske stranke – 90 puta i Biljana Hasanović-Korać iz Socijaldemokratske stranke – 74 puta.

Kada se posmatra aktivnost narodnih poslanika u podnošenju amandmana, najaktivniji su bili poslanici opozicije. U podnošenju najvećeg broja amandmana, samostalno ili u grupi sa drugim poslanicima, učestvovao je Zoran Živković iz Nove stranke sa 1.131 podnetim amandmanom od kojih je 30 usvojeno. Zatim slede Vladimir Pavićević iz Nove stranke sa 1.008 (30 usvojenih), Borislav Stefanović iz Demokratske stranke sa ukupno 429 podnetih amandmana (29 usvojenih). Biljana Hasanović-Korać iz Socijaldemokratske stranke učestvovala je u podnošenju 403 amandmana (49 usvojenih) a njen stranački kolega Marko Đurišić podneo je 391 amandman od kojih je 56 usvojeno. U posmatranom periodu, od aktuelnih 250 poslanika, njih 39 nije učestvovalo u podnošenju nijednog amandmana.

Iako je Poslovnikom predviđeno da svakog poslednjeg četvrtak u mesecu poslanici kontrolišu rad Vlade putem postavljanja tzv. “poslaničkih pitanja”, u posmatranom periodu poslanici su to mogli učiniti samo na dve sednice, i to 29. maja i 31. jula 2014. Narodni poslanici postavili su ukupno 43 pitanje članovima Vlade. Zoran Živković bio je najaktivniji sa ukupno 12 postavljenih pitanja. Zatim slede Dragan Marković iz Jedinstvene Srbije, Olena Papuga iz Lige socijaldemokrata Vojvodine i Milorad Stošić iz Partije ujedinjenih penzionera Srbije, sa po tri postavljena pitanja.

U ovom periodu održano je ukupno 518 sednica odbora. Najviše sednica je održao Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo – 94 , dok je najmanje zasedao Odbor za Kosovo I Metohiju, svega 5 puta.

Analiza je rađana na osnovu zvaničnih transkripata plenarnih sednica i rezultata glasanja objavljenih na sajtu Otvoreniparlament.rs a preuzetih sa sajta Narodne skupštine.

Cilj iniiijative „Otvoreni parlament“ je povećanje javnosti rada parlamenta, informisanje građana o radu parlamenta i uspostavljanje redovne komunikaiije između građana i njihovih izabranih predstavnika.

Preuzmite dokument