Medija monitoring: Politički pluralizam jun 2022 – maj 2023.

U proteklih 12 meseci, medijska slika u Srbiji sugeriše da postoji apsolutna dominacija stranaka na vlasti, gde je njihova prosečna zastupljenost u medijima u prethodnom periodu iznosila 95%. Sa izlaskom iz kampanje, zastupljenost predstavnika opozicije u medijima značajno opada.

Veoma mala zastupljenost opozicije postala je nešto veća u kriznim mesecima, odnosno u februaru i maju 2023. godine. U periodu kada je održana posebna sednica o Kosovu i u trenutku kada su se desila dva masovna ubistva, opozicija je u medijima postala nešto zastupljenija. Međutim, tonalitet i način na koji je opozicija predstavljena u svetlu ovih događaja primetno je negativan. U poređenju sa drugim akterima, podaci ukazuju na to da su predstavnici vladajuće većine pozitivnije predstavljeni u kontekstu ovih događaja.

Još jedan podatak koji je proistekao iz medijskog monitoringa je to da se predsednik Vučić u proseku više od jednom dnevno uživo obraćao naciji putem televizije. Ovaj trend je bio prilično stabilan u poslednjih 12 meseci, gde je u aprilu ukupan broj prenosa dostigao 65.