Kako glasaju osobe sa invaliditetom?

Ukoliko je birač zbog svog invaliditeta sprečen da dođe na biračko mesto, zakon mu omogućava da glasa kod kuće.

Sve što je potrebno da birač uradi kako bi glasao van biračkog mesta, odnosno kod kuće, jeste da o tome obavesti lokalnu izbornu komisiju najranije 72 sata pre dana glasanja a najkasnije do 11.00 sati na sam dan glasanja. U tom istom periodu na dan glasanja može obavestiti i birački odbor, koji će zatim poslati svoja tri člana i u skladu sa zakonom omogućiti biraču da popuni glasački listić.