Kad počinje mandat predsedniku, kad se konstituiše skupština?

Ni posle više od mesec dana, zbog rokova i prava na žalbe, još nisu proglašeni konačni rezultati predsedničkih, parlamentarnih i beogradskih izbora održanih 3. aprila. I dok je situacija s rokovima u slučaju izbora predsednika Republike jasna, kad bi republička i gradska skupština mogle biti konstituisane, zavisiće od toga kad će biti proglašeni konačni rezultati.

 

Kad počinje mandat predsedniku?

U slučaju predsedničkih izbora, svi rokovi za žalbe su istekli tako da se očekuje da RIK konačne rezultate objavi ubrzo. Kad je reč o početku mandata predsednika i vremena u kojem mora da preuzme dužnost, rokovi su jasni, odnosno zna se tačan datum.  

Po Zakonu o predsedniku, mandat predsednika Republike počinje kad kandidat koji je pobedio na izborima položi zakletvu pred Narodnom skupštinom, a mandat predsednika Republike prestaje kad istekne vreme na koje je izabran.

Aktulenom predsedniku Aleksandru Vučiću, koji je na poslednjim izborima ponovo izabran za tu funkciju, mandat je počeo 31. maja 2017. godine, tako da mu mandat ističe 31. maja ove godine i na taj dan položiće zakletvu za novi. 

Isti datum, 31. maj,  bio je i 2012. godine kad je počeo mandat prethodnom predsedniku Tomislavu Nikoliću.

Ni to što su 3. aprila održani vanredni parlamentarni izbori i što je je trenutni saziv Narodne skupštine praktično u tehničkom mandatu, ne predstavlja prepreku. U slučaju da do tada ne bude konstituisana Narodna skupština, Zakon o predsedniku propisuje da i ako Narodna skupština nije u redovnom zasedanju ili joj je prestao mandat, sastaje se da bi predsednik Republike pred njom položio zakletvu.

 

Kad je konstituisana Narodna skupština? 

Kad je reč o parlamentarnim izborima, zbog ponavljanja glasanja na jednom biračkom mestu u Bujanovcu, rokovi za podnošenje prigovora još nisu istekli, tako da se ne može sa sigurnošću reći kad bi mogli biti proglašeni konačni rezultati, a samim tim ni kad bi Narodna skupština mogla da bude konstituisana.

Po Zakonu o izboru narodnih poslanika, u roku od 10 dana od objavljivanja konačnih rezultata Republička izborna komisija rešenjem dodeljuje mandate kandidatima za narodne poslanike po njihovom redosledu na izbornoj listi.  

U isto vreme, odnosno od momenta kad RIK objavi konačne rezultate, počinje i da teče rok od 30 dana za održavanje prve, odnosno konstitutivne sednice novog saziva Narodne skupštine koju zakazuje predsednik iz prethodnog saziva.

Narodna skupština na prvoj sednici potvrđuje mandate narodnih poslanika, po postupku koji je utvrđen Poslovnikom, a po Zakonu o Narodnoj skupštini, smatra se da je ona konstituisana onda kad se potvrde mandati dve trećine izabranih narodnih poslanika.

 

Kad će Beograd dobiti svoju skupštinu?

Ni za beogradsku, kao ni za republičku skupštine, ne može se precizno odrediti kad bi mogla biti konstituisana, odnosno kad bi Gradska izborna komisija Beograda mogla da objavi konačne rezultate, čime će početi da teku rokovi za njeno konstituisanje. 

Nakon što je GIK u ponedeljak, 2. maja, odbio prigovore liste Ujedinjeni za pobedu Beograda, počeo je da teče novi rok za žalbu Upravnom sudu koji će, u slučaju da do žalbe i dođe, ovaj put doneti konačnu presudu na koju nije moguća žalba.

Kad se radi o skupštinama gradova i opština, rokovi za konstituisanje skupštine se delimično razlikuju od rokova za republički parlament. 

Dok rokovi za konstituisanje republičkog parlamenta počinju da teku od momenta kad RIK objavi konačne rezultate, rokovi za konstituisanje lokalnih skupština počinju da teku od momenta kad lokalna izborna komisija objavi rešenja o dodeli mandate kandidatima za odbornike.

Lokalna izborna komisija u roku od sedam dana od dana objavljivanja konačnih rezultata dodeljuje mandate kandidatima za odbornike po njihovom redosledu na izbornoj listi.

Konstitutivnu sednicu, na kojoj se potvrđuju mandati odbornika, saziva predsednik skupštine iz prethodnog saziva u roku od 10 dana od dana objavljivanja rešenja o dodeli mandata na veb prezentaciji, a konstitutivna sednica mora da bude odžana najkasnije 30 dana od dana objavljivanja rešenja o dodeli mandata.

Za razliku od republičkog parlamenta koji se smatra konstituisanim kad je potvđeno dve trećine mandata poslanika, skupštine opština i gradova smatraju se konstituisanim kad budu izabrani predsednik skupštine i postavljen sekretar skupštine.