Gradskom funkcioneru izrečena mera upozorenja zbog vođenja funkcionerske kampanje

funkcionerska kampanja funkcionerska kampanja

Zbog vođenja funkcionerske kampanje tokom beogradskih izbora, Agencija za borbu protiv korupcije izrekla je meru upozorenja Andreji Mladenoviću koji je tada iskoristio funkciju zamenika gradonačelnika za promociju izborne liste na kojoj je bio kandidat.  Agencija je i nadležnom Prekršajnom sudu u Mladenovcu uputila zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv Andreje Mladenovića.

Agencija je pokrenula postupak na osnovu prijave organizacije Crta.  Od ukupno 26 prijava funkcionerske kampanje i zloupotrebe javnih resursa koje je tokom izbornih procesa 2017. i 2018. godine podnela Crta,  ovo je prvi put da je Agencija za borbu protiv korupcije pokrenula postupak i izrekla meru nekom funkcioneru.

“Iako su beogradski izbori odavno završeni i odluka Agencije zakasnela, ona je ipak važno upozorenje za sve javne funkcionere, da ne smeju tu funkciju zloupotrebljavati za stranačku promociju tokom izborne kampanje. Pozdravljamo odluku Agencije, ali i pozivamo da ubuduće pravovremeno pokreće postupke i izriče mere u toku samog izbornog ciklusa i time zaštiti interes javnosti”,  ocenio je Raša Nedeljkov, programski direktor Crte.

Obilazeći radove na rekonstrukciji muzeja u Mladenovcu 12. februara 2018. godine, Andreja Mladenović nije istakao, a na šta je po zakonu obavezan, da li stavove iznosi u svojstvu zamenika gradonačelnika ili izborne liste na kojoj je kandidat. Zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije izričito zabranjuje funkcioneru da koristi javne resurse i skupove na kojima učestvuje, kao i susrete koje ima u svojstvu funkcionera, za promociju političkih subjekata. Za ovu povredu Zakona predviđena je i mogućnost novčane kazne od 50 do 150 hiljada dinara, uz mogućnost izricanja zabrane vršenja određenih poslova u trajanju do jedne godine.

Inače, funkcionerska kampanja je postala jedno od glavnih obeležja izbornih kampanja. Po nivou uloženih resursa, medijske pažnje nacionalnih medija i angažovanja republičkih funkcionera u kampanji, beogradski izbori su se mogli porediti sa onim na nacionalnom nivou. Crta je ranije ocenila da je u kampanji za beogradske izbore zabeležen porast slučajeva zloupotrebe javnih funkcija i javnih resursa.

Zato je Crta predlagala izmene Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije tako da svim državnim funkcionerima bude zabranjeno da tokom trajanja izborne kampanje učestvuju na javnim okupljanjima povodom započinjanja izgradnje ili puštanja u upotrebu objekata koji su izgrađeni sredstvima iz budžeta ili javnih fondova.

Kompletan izveštaj o kvalitetu izbornog procesa za Beogradske izbore 2018. godine možete pogledati ovde.