Tim 42 – Aktivisti iz galaksije spašavaju vodu i vazduh

Na jugu zemlje postoji ekipa entuzijasta koji se bore za dva od četiri osnovna elementa, vazduh i vodu. Tim 42 čine građani i građanke koji žele da poboljšaju životne uslove i životnu sredinu. Pored ekoloških pitanja, bave se i omladinskom politikom, istraživanjima, neformalnim obrazovanjem, ali i oblastima poput prava pacijenata i socijalnom zaštitom.

Ime organizacije nastalo je iz dela “Autostoperski vodič kroz galaksiju”, jer se u njemu kao krajnji odgovor na sva pitanja daje broj 42. Iako u galaksiji nisu neophodni ni voda, ni vazduh, na Zemlji je to ipak neophodnost. Zato je njihova borba izrazito značajna.

U magli od vazduha

Do skoro je Leskovac imao vazduh prve kategorije. Ova saznanja bila su validna sve dok kvalitet vazduha nije počeo da se meri, onda se ispostavilo da je zagađenost velika. Tim 42 je u januaru i februaru 2024. godine identifikovao 92 nova zagađivača koji se nisu našli u registru o zagađivačima, a koji svake grejne sezone zagađuju vazduh u gradu (koristeći kotlarnice na ugalj, mazut, drva…). Protiv svih operatera koji upravljaju ovim emiterima (njih 24) su pokrenuti postupci inspekcijskog nadzora zbog kršenja Zakona o zaštiti vazduha. Ti postupci  su završeni, Inspekcija za zaštitu životne sredine Gradske uprave Leskovac podnela je 24 prijave Osnovnom javnom tužilaštvu u Leskovcu za privredni prestup, a sve to na osnovu prijava Tima 42.

I do pomaka je došlo. Dom zdravlja Leskovac kažnjen je zbog kršenja Zakona o zaštiti vazduha, pored toga presudom je proglašen krivim i direktor ove ustanove. Dom zdravlja je kažnjen jer u svojim ograncima u Grdelici i Vučju nije prekinuo emitovanje štetnih gasova iako im je inspekcija to naložila, niti su preduzeli tehnološke izmene kako bi zagađenje smanjili.

To nije bila jedina institucija koja je pred sudom odgovarala za ugrožavanje života građana. Ustanova za odrasle i starije Leskovac takođe je izgubila sudski spor, kao i odgovorno lice, zbog čega će morati da  isplate novčanu nadoknadu. 

Kao pozitivan efekat dosadašnjih uspeha usledile su promene u sistemu. Opšta bolnica u Leskovcu najavila je da će u sklopu  rekonstrukcije uvesti sistem kojim će preći na gas kao pomoćno sredstvo grejanja umesto mazuta što će takođe smanjiti zagađenje. Pored promena na nivou državnih institucija, promenila se i građanska svest. Određeni broj građana ima veći stepen ekološke svesti, zbog čega razumeju neophodnost za alternativnim načinima grejanja i smanjenje zagađenja. 

Prevesti žednog preko vode nije nemoguće

 

Veliki gubici vode, još jedan su od problema u Leskovcu. U samom dotoku vode, tačnije  prilikom distribucije izgubi se preko 40 odsto. Ovaj gubitak izazvan je lošim distributivnim sistemom (bušne, stare cevi, česte havarije, ima i nelegalnih priključaka…). Za devet godina izgubljeno je 30 miliona kubnih metara vode, (primera radi to su tri Palićka jezera izgubljena u samom dotoku). Šteta je velika jer se rasipa pijaća voda, a i računi za vodu su značajno veći. Ranije su računi za vodu iznosili nekih 200-300  dinara, dok je danas to par hiljada dinara.

Tri Palička jezera

Šanse za promene nakon višegodišnje borbe su tu. Na osnovu analize  u okviru javne rasprave za budžet,  Tim 42 je uputio pet predloga Gradskoj upravi u Leskovcu da u budžetu za 2024. godinu opredeli sredstva za saniranje mreže vodosnabdevanja u cilju smanjenja gubitaka vode. Svi predlozi su prihvaćeni, a Tim 42 će nadalje pratiti da li se oni i sprovode. 

Borbu za bolje životne uslove u Leskovcu vodi Tim 42, a njihove male pobede vode ka velikim promenama u kvalitetu života svih građana i građanki.

 

Inicijativa je podržana u okviru projekta „Snaga aktivizma” koji podržava Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID), a sprovode Trag fondacija i partnerske organizacije CRTA, Krovna organizacija mladih Srbije, BeFem, Slavko Ćuruvija fondacija i Srpski filantropski forum.