Užički Libergraf: Podnete krivične prijave – tražimo da EPS poštuje zakone ove zemlje

Gotovo četiri meseca su prošla od kad je Elektroprivredi Srbije istekao rok da staru hidrocentralu “Pod gradom”, izgrađenu još 1900. godine na Đetinji u Užicu po Teslinim principima, vrati u prethodno stanje jer je građevinske radove na rekonstrukciji i proširenju izvodila bez dozvole. Zbog svih nepravilnosti koje su pratile ove radove, Udruženja “Libergraf” podnelo je krivičnu prijava protiv EPS-a i Gradske uprave.

Zavod za zaštitu spomenika kulture iz Kraljeva doneo je 7. aprila 2021. godine rešenje kojim je zabranio svako dalje izvođenje radova na ovom spomeniku kulture, a investitoru, odnosno EPS-u, naloženo da objekat vrati u prvobitno stanje u roku od 30 dana. 

Rešenja Zavoda usledilo je nakon što je na inicijativu “Libergrafa” Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture poništilo Rešenje o izmenama građevinske dozvole koju je Grad Užice izdao Elektroprivredi Srbije, a na osnovu kojeg je ovo javno preduzeće već rekonstruisalo pomentu hidrocentralu koja još od 1974. godine ima status spomenika kulture.

„EPS i pored rešenja koje je izdao Zavod, ništa ne preduzima, ali mi nećemo odustati od toga da se ovom simbolu Užica vrati stari izgled. Nedavno je EPS podneo i tužbu pred Upravnim sudom protiv rešenja Ministarstva građevinarstva, ali i pored toga morao je da postupi po rešenju Zavoda. S druge strane, EPS pokušava da nelegalno izgrađeni objekat legalizuje. Oni su ponovo išli u postupak pribavljanja lokacijskih uslova, međutim, Grad ih je odbio na osnovu toga što su dobili dva negativna odgovora od Srbijavoda i Zavoda za zaštitu spomenika kulture“, kaže Vladan Sinđić iz Libergrafa, čiji rad je u okviru inicijative “Građani imaju moć” podržala Crta, u saradnji sa USAID.

Krivične prijave protiv NN lica

U obrazloženju Ministarstva kojim je poništeno rešenje Gradske uprave Užice navodi se da je utvrđeno da među dokumentima neophodnim za dobijanje dozvole koju je EPS dobio nema saglasnosti Zavoda za zaštitu spomenika kulture Kraljevo na projekat i dokumentaciju za izvođenje radova, što je neophodno po zakonu da bi se dozvola bila izdata.

U Libergafu smatraju da su “EPS i Gradska uprava za urbanizam svesno kršeći Zakon o kulturnim dobrima i ostale propise u dokumentaciju podmetnuli Obaveštenje umesto Saglasnosti Zavoda za zaštitu spomenika kulture.”

Foto: Libergraf

Zbog svega ovoga Libergraf je podneo krivičnu prijavu protiv N.N. službenog lica u EPS-u i N.N. službenog lica u Gradskoj upravi za urbanizam, izgradnju i imovinsko-pravne poslove grada Užice.

U prijavi se navodi da je N.N. službeno lice u EPS-u zloupotrebom svog službenog položaja ishodovalo Rešenje o izmenama građevinske dozvole kod Gradske uprave za urbanizam grada Užice, dok je N.N. službeno lice iz Gradske uprave Užica svesno kršeći propise, na osnovu nezakonito pribavljenog Rešenja, omogućilo i naložilo izvođenje nezakonitih radova, kojim je naneta nenadoknadiva šteta spomeniku kulture Stara hidrocentrala na reci Đetinji i njegovoj zaštićenoj okolini. Sve ovo urađeno je kako bi se omogućilo pribavljanja materijalne koristi investitoru JP Elektroprivreda Srbije.

„Prijavljena lica su svesno kršila propise tako što su umesto Saglasnosti na urbanistički projekat, koji izdaje Zavod za zaštitu spomenika kulture Kraljevo, u spise predmeta priložili obaveštenje i to pokušali da prikriju tako što su ovo ‘obaveštenje’ nazvali ‘mišljenjem’ tog zavoda, odnosno saglasnost. Svi ovi navodi potvrđeni su Rešenjem Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture kojim je poništeno Rešenje o izmenama građevinske dozvole“, objašnjava Sinđić.