Udruženi građani imaju moć

FOTO: Kamerades/Igor Pavićević

Duže od godinu dana građani okupljeni oko novosadske inicijative Dunavac (Šodroš) bore se da spreče gradnju koja bi ugrozila priobalje Dunava kao prirodno javno dobro i zelenu infrastrukturu za odbranu od poplava.

Pokazali su da građani imaju moć. Budimo svi poput njih – moćni građani! Podržimo inicijativu Dunavac (Šodroš) u njihovoj borbi.