Bara Reva – odbrana i poslednji dani

Do maja 2021. u Srbiji je verovatno bilo mnogo onih koji nikada nisu čuli za Bara Revu, ali je krajem tog meseca ova bara barem na nedelju dana postala toponim broj jedan.

Bara Reva je jedinstvena ekološka oaza na levoj obali Dunava, tek nekoliko kilometara od centra Beograda, u kojoj deponija otpada preti da preraste u ekološku katastrofu. To je stanište biljnog i životinjskog sveta, a u blizini žive i ljudi. Sve to biva poremećeno jer se tu svakodnevno istovaruju na tone šuta.

A onda su se oni koji tu žive organizovali i usprotivili tome da se na tom mestu napravi najveća divlja deponija građevinskog otpada.

Podršku za tu borbu dobili su i od brojnih javnih ličnosti.

„Svetlana Bojković ispred kamiona u odbrani bare Reve“, „Ceca Bojković telom štitila baru Reva“, „Ceca Bojković brani baru Revu, stala ispred kamiona sa šutom“, bili su samo neki od naslova, a Bara Reva je jedno vreme nesumnjivo bila udarna vest. 

Jedni od onih koji su vodili, ali i dalje vode borbu za očuvanje bara Reve je udruženje „Bela čaplja“, čiji rad je podržavala Crta kroz inicijativu „Građani imaju moć“ koju realizuje u saradnji sa USAID-om.

Kako ta borba izgleda i kako se uspešno snalaze u lavirintima komunikacije s državnim institucijama, pročitajte u našoj studiji „Bara Reva: Odbrana i poslednji dani“ koju možete preuzeti i na ovom linku.

Bara Reva studija slučaja