Aktivizam je zdrav za čoveka

FOTO: Kamerades/Marko Rupena

Građani koji žive na levoj obali Dunava u Beogradu pokrenuli su se da zaustave odlaganje građevinskog otpada na području bare Reva – staništu mnogih zaštićenih životinjskih i biljnih vrsta. I u tome su uspeli. Ovo je njihova priča.

Pokazali su da građani imaju moć. Budimo svi poput njih – moćni građani! Podržimo njihovu borbu u očuvanju bara Reve.