Građani za demokratiju ali ne veruju u promene

 

Tek svaki četvrti građanin Srbije je zainteresovan za politiku, dok  je uverenje da svojim angažmanom mogu da utiču na promene u društvu na najnižem nivou u poslednjih pet godina, pokazuju rezultati petog istraživanja javnog mnjenja „Učešće građana u demokratskim procesima u Srbiji 2017“