Građani više zainteresovani da utiču na odluke vlasti

Tek trećina građana učestvuje u političkom životu Srbije, ili bar veruje u efikasnost građanskog učešća, ali se nastavlja blagi pozitivni trend u pogledu generalne spremnosti građana na učešće u demokratskim procesima koji ukazuju na osnaživanje svesti o ulozi građana u demokratizaciji društva, pokazali su rezultati četvrtog istraživanja «Učešće građana u demokratskim procesima u Srbiji 2016».