Druga Nedelja parlamentarizma

Druga Nedelja parlamentarizma okupila je 60 partnerskih organizacija koje su organizovale više od 100 događaja i aktivnosti u 20 gradova i opština u Srbiji. U odnosu na 2015. godinu, tokom druge Nedelje parlamentarizma održano je  duplo više događaja i aktivnosti sa ciljem da se otvori forum za razgovor o parlamentarnoj demokratiji.