Do 9 časova na glasanje izašlo 5,4 odsto birača

Na parlamentarnim izborima do 9 časova na glasanje je izašlo ukupno 5,4 odsto birača. Pravo glasa na parlamentarnim izborima ima ukupno 6.584.376 birača koji glasaju na 8.433 biračkih mesta.

Većina biračkih mesta otvoreno je na vreme, dok je na samo 13 odsto bilo manjeg kašnjenja. 

Posmatrači posmatračke misije Crte su raspoređeni na slučajnom i reprezentativnom uzorku od 500 biračkih mesta što omogućava izveštavanje o toku izbora, poštovanju zakona i izbornih procedura na svim biračkim mestima u Srbiji. 

Posmatračima je dozvoljen pristup biračkim mestima osim na tri biračka mesta gde posmatračima nije dozvoljen pristup prilikom otvaranja biračkog mesta ali je ubrzo kasnije dozvoljen.

Posmatrači javljaju da je 96 odsto biračkih mesta pripremljeno u skladu sa propisanim procedurama.  97 odsto biračkih mesta imalo je obezbeđene uslove za rad biračkog odbora.

Članovi biračkih odbora su na 97 odsto biračkih mesta dobili od Republičke izborne komisije zaštitnu opremu (maske, rukavice…) zajedno sa izbornim materijalom.

Na otvaranju 90 odsto biračkih mesta su bili prisutni svi članovi stalnog sastava biračkog odbora. 

Na 90 odsto biračkih mesta su zabeležene sve aktivnosti u zapisnik o radu biračkog odbora. 

Vreća sa izbornim materijalom bila je osigurana zatvornicom prilikom prijema na 99 odsto biračkih mesta dok je na 99 odsto biračkih mesta kontrolni listić ubačen u glasačku kutiju na početku samog glasanja.

Ukupno 44 odsto biračkih mesta širom Srbije je dostupno za osobe sa invaliditetom. 

Na 2 odsto biračkih mesta zabeležene su nepravilnosti poput povrede tajnosti glasanja, glasanje birača koji nisu upisani u birački spisak, kao i slučajevi u kojima glasačka kutija nije bila zapečaćena i kontrolni listić nije pokazan prvom biraču. 

Sledeća konferencija za medije Posmatračke misije Crte je u 11.30 časova. Konferenciju možete pratiti uživo na sajtu Crte  ili na Facebook stranici Crte.