NAŠE INICIJATIVE

Crtine preporuke za poštene i slobodne izbore: Narodna skupština Republike Srbije

Nakon izbora 2020, a u susret novom izbornom ciklusu u Srbiji, Crta je revidirala svoje ranije preporuke i formulisala 20 Preporuka za poštene i slobodne izbore. Crtine preporuke oslanjaju se na postojeće međunarodne standarde održavanja slobodnih i poštenih izbora, i produbljuju ih u skladu sa lokalnim kontekstom. Značajan deo predloženih preporuka podrazumeva izmene zakona koji regulišu izborni proces, te se najveći broj nalazi u nadležnosti Narodne skupštine. Od ukupno 20 Crtinih preporuka, u delokrugu NSRS nalazi se čak 17 preporuka, i to: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19 i 20.

Oops! You don't support PDFs!

Download Instead