Ovaj izveštaj je deo većeg projekta, BIG DEAL, Građanski nadzor primene sporazuma između Kosova i Srbije. CRTA, BIRN Kosovo i Internews Kosova uspostavili su partnerstvo kako bi pratili primenu sporazuma kojima je posredovala EU, postupajući kao nezavisni akteri političkog procesa.