http://crta-test.dash.in.rs/wp-content/uploads/2019/09/Birački-spisak-analiza.pdf

Uslovi za prijavu kandidata:

  1. Dokazano radno iskustvo u izbornom procesu (poznavanje izbornih pravila i procedura, zakonskih i podzakonskih akata, kao i samog procesa)
  2. Iskustvo u proučavanju primene propisa u izbornom zakondavstvu ili istraživački rad na temu izbora
  3. Akademsko zvanje: poželjno, ne i obavezno, završen Pravni fakultet ili drugi fakultet društvenih nauka

Na osnovu pristiglih prijava svih zainteresovanih koji su se prijavili za učešće u Radnim grupama za izradu Jedistvenog izbornog zakona, konkursna komisija je donela odluku da izabere sledeće koordinatore i koordinatorke, kao i  članove i članice Radnih grupa: 

Svi kandidati koji su izabrani, ispunjavali su uslove koji su bili propisani javnim pozivom za članstvo u radnim grupama (dokazano radno iskustvo u izbornom procesu; iskustvo u proučavanju primene propisa u izbornom zakonodavstvu ili napisan istraživački rad na temu izbora, akademsko zvanje koje podrazumeva završen Pravni fakultet ili drugi fakultet društveno – humanističkih nauka)