U saradnji sa partnerima iz regionalne mreže NVO „ActionSEE“, CRTA – Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost je pripremila analizu nivoa transparentnosti, otvorenosti i odgovornosti lokalne samouprave u regionu Zapadnog Balkana.