Analiza izveštaja nezavisnih institucija i njihovih preporuka za 2019.godinu

Nezavisne institucije koje su predmet razmatranja ovog Izveštaja preuzete su u pravni sistem Srbije iz zemalja tzv. stabilne demokratije. Prvi korak ka njihovom uvođenju bio je normiranje njihove: pravne prirode, uloge, misije i načina rada. To je učinjeno tako da se on u Srbiji, izuzev manjih odstupanja, ne razlikuje bitnije od bilo kog pravnog okvira za rad tih institucija u zemljama EU. Zbog toga zakoni kojima su one uvedene u naš pravni sistem ne mogu biti krivi za činjenicu da su navedene nezavisne institucije svakim danom sve dalje od svog uzora i izvora. Naprotiv, svakog dana je sve očiglednije da glavni razlog takvog stanja ne treba tražiti u propisima već da je glavni problem u njihovoj (ne)primeni.

Oops! You don't support PDFs!

Download Instead