14.16 – Neovlašćeno prisustvo trećih lica i paralelne evidencije birača

Raste broj biračkih mesta gde je primećeno neovlašćeno prisustvo trećih lica, na koje birački odbori nisu reagovali – sada ih ima dva odsto. Porastao je procenat biračkih mesta, sa dva na četiri odsto, unutar kojih članovi biračkog odbora vode evidenciju o izašlim biračima i mimo službene evidencije. I u okolini više biračkih mesta primećene su  osobe koje vode paralelnu evidenciju birača.