Inovativni obrazovni programi o radu sa podacima, zagovaranje za otvaranje javnih podataka i kreiranje digitalnih rešenja na osnovu dostupnih podataka u otvorenom formatu.