CRTA posmatračka misija «Građani na straži» prati celokupan izborni proces: period pre izbornog dana, izborni dan kao i period nakon izbornog dana.

 

 

Tim povodom, CRTA je organizovala konferenciju za novinare, na kojoj smo predstavili nalaze dosadašnjeg monitoringa izbornog procesa pre izbornog dana u CRTA press centru.

 

Naš tim od 60 dugoročnih posmatrača pratio je više aspekata izbornog procesa: atmosferu izborne kampanje; slučajeve neregularnosti ali i slučajeve teških povreda izbornog zakona tokom izvođenja kampanje, rad izborne administracije, korišćenje javnih resursa u kampanji i izveštavanje medija o kampanji i kandidatima. U periodu od 13. marta do dana izbora 2. aprila 2017. godine naši posmatrači, obučeni po međunarodnim standardima, bili su raspoređeni u svakom od postojećih okruga, što jeo omogućilo jednak pristup informacijama o toku i trendovima izbornog procesa za teritoriju cele Srbije.

 

Na konferenciji su govorili:

 

Više o konferenciji možete pogledati ovde.

Kvalitet izbora ocenjuje se sagledavanjem celokupnog izbornog procesa, a ne samo posmatranjem izbornog dana. Izborna kampanja nije bila u skladu sa standarima za slobodne i fer izbore dok su sam izborni dan 2. aprila, kao i post izborni proces prošli  uglavnom u skladu sa zakonskim procedurama, saopštila je CRTA posmatračka misija “Građani na straži” na predstavljanju svog završnog izveštaja o posmatranju predsedničkih izbora 2017. godine. Intezitet vidljivih neravnopravnosti u medijima, prikrivena ali i otvorena podrška javnih funkcionera jednom kandidatu, kampanja za predsednika države sa pozicije premijera, kao i brojni navodi o kupovini glasova i pritiscima na birače, ukazuju da se predizborni period ne može oceniti kao fer, slobodan i u skladu sa međunarodnim demokratskim standardima.

“Izborna kampanja bila je obeležena medijskom neravnopravnošću i funkcionerskom kampanjom zbog čega je važno da se u narednom periodu preduzmu konkretni koraci za unapređenje izbornih procedura i pravila u skladu sa međunardnim standarima za fer i slobodne izbore. Za početak potrebno je da institucije koje su nadležne za sprovođenje izbora rade svoj posao i da se poštuje zakon” izjavio je Raša Nedeljkov, šef CRTA posmatračke misije “Građani na straži”.

Da bi kontrola predizborne kampanje bila delotvorna neophodno je propisati kratke rokove u kojima Agencija za borbu protiv korupcije i Regulatorno telo za elektronske medije (REM) u toku kampanje postupaju po prijavama.

U cilju zabrane zloupotrebe javnih resursa za potrebe političke kampanje potrebno je jasnije definisati anti-korupcijske propise. Relevantnim propisima potrebno je izričito zabraniti funkcionerima da u toku predizborne kampanje pokreću projekte koji se finansiraju iz budžetskih sredstava kao i učešće na skupovima koje organizuju organi vlasti, uključujući tu i dobrotvorne aktivnosti finansirane iz budžeta. U slučaju kršenja ove pravne norme potrebno je predvideti odgovarajuće prekršajne kazne za državne funkcionere i nameštenike.

Kako bi se izbegla medijska diskriminacija neophodno je uvesti obavezu da REM izveštava javnost o radu emitera tokom i nakon predizborne kampanje, da se zakonom preciznije definišu zadaci i obaveze REM-a, i postupak utvrđivanja odgovornosti za članove Saveta REM-a u slučaju nepostupanja u skladu sa svojim nadležnostima. Ovim bi se osnažio REM da štiti javni interes u radu elektronskih medija i sprečila bi se praksa iz izborne kampanje 2017. godine kada je REM samoinicijativno ograničio svoje nadležnosti.

Iako je Republička izborna komisija postupala uglavnom u skladu sa ovlašćenjima, treba razmotriti reformisanje RIK-a u pravcu njegove profesionalizacije, kako bi se unapredila samostalnost i nezavisnost ovog organa. Veliki problem u kvalitetnom sproveđenju izbornog procesa predstavlja i nestručnost članova biračkih odbora. S obzirom da trenutni način sprovođenja obuka članova biračkih odbora ne daje očekivane rezultate u praksi, potrebno je da pored podizanja kvaliteta edukacije uvesti i obavezno testiranje članova biračkog odbora.

Kratki rokovi za podnošenje prigovora, kao jedan od glavnih uzroka zbog kog se birači uzdržavaju od zaštite svog izbornog prava, se moraju produžiti. Pored toga, treba uvesti i mogućnost podnošenja prigovora elektronskim putem, što do sada nije bilo moguće u postupku zaštite izbornog prava. CRTA posmatračka misija “Građani na straži”,  između ostalog, predlaže i da se dopuni Zakon o izboru narodnih poslanika i Zakon o lokalnim izborima u pravcu obaveznog ponavljanja izbora na biračkom mestu u slučaju kada RIK ili Upravni sud utvrdi da rezultati iz Zapisnika o radu biračkog odbora se ne podudaraju sa stvarnim stanjem izbornog materijala.

Ono što donekle baca senku na izborni proces 2017. godine jeste prepravljanje ili parafiranje Zapisnika o radu od strane predsednika biračkog odbora nakon javnog isticanja zapisnika na biračkom mestu. Potrebno je ukinuti ovakvu praksu zbog potencijalne nemogućnosti utvrđivanja preliminarnih, a kasnije i konačnih rezultata izbora.” izjavio je Pavle Dimitrijević, šef pravnog tima CRTA posamtračke misije “Građani na straži”.

Pored ažuriranja biračkog spiska, CRTA posmatračka misija “Građani na straži” predlaže i da se izborno zakonodavstvo uredi jedinstvenim izbornim zakonom.

Povodom navoda o potencijalnoj izbornoj krađi na izborni dan, CRTA posmatračka misija “Građani na straži” je RIK-u 10. aprila podnela zahtev za uvid u zapisnike sa 450 biračkih mesta koja su se nalazila u uzorku posmatračke misije, kako bi ih uporedila sa fotografijama zapisnika koje su napravili posmatrači. Na navedeni zahtev, RIK nije odgovorio, niti omogućio uvid u zapisnike o radu biračkih odbora do danas.

 

Kompletan izveštaj nalazi se na ovim linku a sažetak izveštaja na ovom linku.

Niste glasali na predsedničkim izborima 2017. godine, a sumnjate da je neko glasao u vaše ime, odnosno u ime preminule osobe sa kojom ste u srodstvu?

Imate zakonsko pravo da podnesete Republičkoj izbornoj komisiji ZAHTEV ZA OSTVARIVANJE PRAVA U VEZI SA OBRADOM PODATAKA O LIČNOSTI i proverite da li je neko glasao u vaše ime.

Da bi ste uputili formalni Zahtev Republičkoj izbornoj komisiji potrebno je da:

  1. Popunite Zahtev sa vašim ličnim podacima ili podacima preminule osobe sa kojom ste u srodstvu;
  2. Nakon popunjavanja kliknite na dugme „Preuzmite zahtev kao PDF„, odštampajte sačuvani fajl i proverite ispravnost podataka.
  3. Potpišite Zahtev i pošaljite ga ili lično odnesite u pisarnicu RIK-a na adresu- Kralja Milana 14, 11000 Beograd.

Slanje Zahteva u elektronkom obliku ne obavezuje RIK da odgovri na vaš zahtev.

Republička izborna komisija ima rok od 30 dana, od dana predaje Zahteva, da vam dostavi kopiju izvoda iz biračkog spiska na kojem možete da vidite da li pored vašeg imena i prezimena postoji potpis u izvodu.

Ukoliko postoji potpis pored vašeg imena i prezimena, a sigurni ste da nije Vaš, postoji osnovana sumnja da je neko zloupotrebio vaše biračko pravo. U tom slučaju, imate pravo da podnesete krivičnu prijavu protiv N.N. lica. U slučaju da Vam je potrebna podrška pravnika, obratite se pravnoj službi „Građana na straži“ na [email protected].

U slučaju da RIK ne odgovori u roku od 30 dana, ili odgovor na vaš zahtev bude negativan, možete izjaviti žalbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

Do 20 časova na glasanje za ponovljene predsedničke izbore na osam biračkih mesta je izašlo ukupno 35 odsto građana upisanih u birački spisak za ova biračka mesta saopštila je CRTA posmatračka misija „Građani na straži“. Ukupan broj birača koji je mogao da glasa na ovih osam biračkih mesta je 9.851.

Aleksandar Vučić osvojio je najviše glasova 2.468. Zatim slede Saša Janković 461, Luka Maksimović (Ljubiša Preletačević Beli) 211, Vojislav Šešelj 82, Vuk Jeremić 55, Boško Obradović 43, Saša Radulović 27, Aleksandar Popović 21, Nenad Čanak 15, Milan Stamatović 15 i Miroslav Parović 11.

Broj nevažećih listića je bio 38.

Glasanje je ponavljeno na biračkim mestima u: Beogradu na opštini Zvezdara (BM 77), Zrenjaninu (BM 11), Vršcu (BM 48), Pančevu (BM 11), Bačkoj Palanci (BM 11), Vrbasu (BM 5), Topoli (BM 18) i Kraljevu (BM 10).

Izborni dan je protekao u skladu sa propisanim procedurama ali njemu je prethodila izborna kampanja koju je obeležila neravnomerna zastupljenost kandidata u medijima i funkcionerska kampanja ocenila je CRTA posmatračka misija “Građani na straži”.

Tokom izbornog dana zabeleženi su pojedinačni slučajevi nepravilnosti na tri odsto biračkih mesta koje nisu ozbiljno uticale na regularnost procesa tokom izbornog dana, kao ni na rezultate izbora. Ipak uočene nepravilnosti, od kojih su pojedine primećene i u prethodnim izbornim ciklusima, zahtevaju odlučnost nadležnih organa da rade na njihovom rešavanju u postizbornom periodu.

Izborni dan je samo jedna od etapa izbornog procesa, a da bismo govorili o kvalitetu celokupnog izbornog procesa moramo da uzmemo u obzir i predizbornu kampanju i procese nakon izbornog dana. Predizborna kampanja za predsedničke izbore bila je kratka, intenzivna, sa neravnomernom medijskom zastupljenošću, navodima o pritiscima na birače, različitim oblicima zloupotreba javnih resursa i uz veoma ograničenu kontrolu nezavisnih tela”, izjavio je Raša Nedeljkov, šef CRTA posmatračke misije “Građani na straži”.

Nepravilnosti tokom izbornog dana 2. aprila 2017. godine uočene su na tri odsto biračkih mesta što je za jedan odsto manje nego na vanrednim parlamentarnim izborima 2016. godine. Te nepravilnosti, kao i u prethodnom izbornom ciklusu, odnose se na neproveravanje ličnih isprava birača pre glasanja, nekorišćenje nevidiljivog spreja, pravljenje paralelnih spiskova sa imenima i prezimenima izašlih na glasanje van biračkog spiska, kampanju na manje od 50 metara od biračkom mesta. Tokom dana, na inicijativu biračkih odbora zabeležen je pozitivan trend u smanjenju vođenja kampanje u krugu manjem od 50 metara od biračkog mesta i na kraju izbornog dana iznosio je manje od jednog procenta.

Na ukupno 27 odsto biračkih mesta zabeleženi su pojedinačni slučajevi da građani nisu mogli da se se pronađu u izvodu iz biračkog spiska na biračkom mestu. Analizom je zaključeno da se ovaj problem odnosi na svega 0,2 odsto birača ali istovremeno ukazuje i da je reč o pojavi koja je široko rasprostranjena i zahteva intervenciju nadležnih institucija.

Problem sa biračkim spiskom i tokom ovog izbornog dana se pokazao kao manjkavost izborne administracije koja narušava integritet izbornog procesa i zato zahteva hitno rešavanje. Tokom ovog izbornog procesa nedostajala je proaktivna komunikacija institucija o načinima ostvarivanja prava građana kod upisa i unošenja izmena podataka u biračkom spisku” izjavio je Pavle Dimitrijević, šef pravnog tima CRTA posmatračke misije “Građani na straži”.

Tokom izbornog dana CRTA posmatračka misija “Građani na straži” podnela je tri krivične prijave protiv NN lica u Temerinu, Novom Sadu i Beočinu nadležnom Tužilaštvu u Novom Sadu zbog sumnji na krivično delo primanje i davanje mita u vezi sa glasanjem (tkz. kupovinom glasova). Navodi o “kupovini glasova” obeležili su i period same predizborne kampanje.

Na osnovu sto odsto obrađenog uzorka ukupna izlaznost je bila 54,4 odsto (statistička greška +/- 1 odsto) što je za je za 2,3 odsto manje u odnosu na prošlogodišnje vanredne parlamentarne izbore, a manja za skoro sedam odsto u odnosu na predsedničke izbore 2008. godine i 3,3 odsto manja u odnosu na predsedničke izbore 2012. godine. Aleksandar Vučić je osvojio 54,4 odsto glasova (statistička greška +/- 1,5 odsto), Saša Janković 16,3 (statistička greška +/- 1,1 odsto), Luka Maksimović 9,5 (statistička greška +/- 0,5 odsto) a Vuk Jeremić 5,8 odsto (statistička greška +/- 0,3 odsto).

CRTA posmatračka misija “Građani na straži” nastavlja da posmatra procese nakon izbornog dana i u nedeljama nakon objavljivanja zvaničnih rezultata Republičke izborne komisije (RIK) će objaviti i finalni izveštaj o analizi izbornog procesa, kao i konkretne preporuke za njegovo unapređenje.

CRTA Gradjani na strazi – Preliminarni izveštaj

Beograd, 2. april 2017. – Do 10 časova na glasanje za predsedničke izbore je izašlo ukupno 10 odsto građana upisanih u birački spisak saopštila je CRTA posmatračka misija „Građani na straži“. Statistička greška je iznosila +/- 0,5 odsto. U poređenju sa izlaznošću do 10 časova na prošlogodišnjim parlamentranim izborima to je za 0,6 odsto veća izlaznost.

Posmatrači, koji su raspoređeni na 450 biračkih mesta na osnovu slučajnog i reprezentativnog uzorka, javljaju da proces glasanja prolazi bez većih problema.

Na nekoliko biračkih mesta su zabeležene nepravilnosti tokom procesa glasanja koje se odnose na glasanje bez ličnih dokumenata kao i nekorišćenje nevidljivog spreja. Na dva odsto biračkih mesta zabeležena je kampanja u krugu manjem od 50 metera od biračkog mesta.

Nepravilnosti koje su do sada zabeležene su samo pojedinačni, izolovani slučajevi i nisu širih razmera pa se ne mogu smatrati trendom.

Naš mobilni tim je zabeležio slučaj u Temerinu ispred biračkog mesta koji potencijalno ukazuje na kupovinu glasova. CRTA posmatračka misija „Građani na straži“ podneće krivičnu prijavu protiv NN lica nadležnom Tužilaštvu u Novom Sadu koje bi treba dalje da istraži ovaj slučaj i obavesti javnost o nalazima.

 

CRTA posmatračka misija “Građani na straži” nema raspoređene posmatrače na teritoriji Kosova i Metohije, u inostranstvu i zavodima za izvršenje krivičnih sankcija.

CRTA posmatračka misija “Građani na straži” praćenje predsedničkih izbora u Srbiji 2. aprila 2017. godine zasniva na statističkim principima kao efikasanom metodu za sistematsko posmatranje procesa tokom izbornog dana. Koristi se metodologija paralelnog prebrojavanja glasova (PPG) koja omogućava procenu celokupnog procesa glasanja na dan izbora – otvaranje biračkih mesta, glasanje i prebrojavanje glasova – na nepristrasan i sistematičan način. PPG se koristi na slučajnom reprezentativnom uzorku biračkih mesta što znači da se tako dobijeni rezultati mogu primeniti na celu zemlju. Posmatrači su raspoređeni na 450 biračkih mesta i prate proces glasanja neprekidno – od trenutka otvaranja biračkog mesta do izrade zapisnika o rezultatima. Zasnovan na reprezentativnom uzorku, PPG omogućava otkrivanje neregularnosti i kršenje izbornih procedura na dan izbora i pruža informacije o regularnosti izbornog procesa za celu zemlju.

 

U okviru praćenja izbornog procesa CRTA primenjuje najviše međunarode standarde sadržane, između ostalog, i u Deklaraciji o principima za nepartijsko posmatranje izbora od strane građanskih organizacija.

Sledeće obraćanje javnosti CRTA posmatračke misije “Građani na straži” biće u 15 časova.

Do 13 časova na glasanje za predsedničke izbore je izašlo ukupno 25,1 odsto građana upisanih u birački spisak saopštila je CRTA posmatračka misija „Građani na straži“. Statistička greška je iznosila  +/- 0,7 posto. To je isti procent izlaznosti u 13h kao i na prošlogodišnjim parlamentarnim izborima.

Posmatrači, koji su raspoređeni na 450 biračkih mesta na osnovu slučajnog i reprezentativnog uzorka, javljaju da  proces glasanja prolazi uglavnom u skladu sa procedurama. Procenat zabeleženih nepravilnosti i dalje je na nivou od dva procenta kao i u prethodnim presecima. Te nepravilnosti odnose se na neproveravanje ličnih dokumenata građana prilikom glasanja i kao i na vođenje paralelnog spiska sa ličnim podacima građana.

I dalje je reč s o pojedinačnim i izolovanim slučajeva nepravilnosti koje još uvek ne predstavljaju trend koji može da utiče na regularnost izbornog procesa.

Do 13 časova na glasanje za predsedničke izbore je izašlo ukupno 25,1 odsto građana upisanih u birački spisak saopštila je CRTA posmatračka misija „Građani na straži“. Statistička greška je iznosila  +/- 0,7 posto. To je isti procent izlaznosti u 13h kao i na prošlogodišnjim parlamentarnim izborima.

Posmatrači, koji su raspoređeni na 450 biračkih mesta na osnovu slučajnog i reprezentativnog uzorka, javljaju da  proces glasanja prolazi uglavnom u skladu sa procedurama. Procenat zabeleženih nepravilnosti i dalje je na nivou od dva procenta kao i u prethodnim presecima. Te nepravilnosti odnose se na neproveravanje ličnih dokumenata građana prilikom glasanja i kao i na vođenje paralelnog spiska sa ličnim podacima građana.

I dalje je reč s o pojedinačnim i izolovanim slučajeva nepravilnosti koje još uvek ne predstavljaju trend koji može da utiče na regularnost izbornog procesa.

Do 16 časova na glasanje za predsedničke izbore je izašlo ukupno 37 odsto građana upisanih u birački spisak saopštila je CRTA posmatračka misija „Građani na straži“. Statistička greška je iznosila  +/- 0,8 posto. U poređenju sa prošlogodišnjim parlamentarnim izborima to je manje za 2,6 odsto.

Posmatrači, koji su raspoređeni na 450 biračkih mesta na osnovu slučajnog i reprezentativnog uzorka, javljaju da  proces glasanja prolazi uglavnom u skladu sa procedurama. Procenat zabeleženih nepravilnosti i dalje je na nivou od dva procenta kao i u prethodnim presecima. Te nepravilnosti odnose se na neproveravanje ličnih dokumenata građana prilikom glasanja kao i na vođenje paralelnog spiska sa ličnim podacima građana. Vođenja kampanje u krugu manjem od 50 metara smanjeno je na jedan odsto biračkih mesta.

I dalje je reč s o pojedinačnim i izolovanim slučajeva nepravilnosti koje još uvek ne predstavljaju trend koji može da utiče na regularnost izbornog procesa.

Posmatračka misija „Građani na straži“ zabeležila je nekoliko pojedinačni slučajeva u kojima birač nije mogao da glasa na biračkom mestu jer je uvidom u birački spisak utvrđeno da je neko već glasao umesto njega. Dva ovakva slučaja zabeležena su u Leskovcu i jedan u Novom Sadu. Biračima u Novom Sadu i biraču u Leskovcu je zatim dozvoljeno da glasaju tako što su se potpisale na drugo mesto u biračkom spisku.

CRTA posmatračkoj misiji „Građani na straž“ javljaju se i građani kako bi dostavili informacije o potencijalnim nepravilnostima koje se uglavnom odnose na pravljenje paralelnih spiskova birača koji su glasali.

Takođe, građani su nam prijavili nekoliko slučajeva neuobičajnog velikog broja prijavljenih za glasanja van biračkog mesta u Kovinu, Dolovu, Stračevu, Alibunaru i na Savskom vencu u Beogradu.

CRTA posmatračka misija “Građani na straži” praćenje predsedničkih izbora u Srbiji 2. aprila 2017. godine zasniva na statističkim principima kao efikasanom metodu za sistematsko posmatranje procesa tokom izbornog dana. Koristi se metodologija paralelnog prebrojavanja glasova (PPG) koja omogućava procenu celokupnog procesa glasanja na dan izbora – otvaranje biračkih mesta, glasanje i prebrojavanje glasova – na nepristrasan i sistematičan način. PPG se koristi na slučajnom reprezentativnom uzorku biračkih mesta što znači da se tako dobijeni rezultati mogu primeniti na celu zemlju. Posmatrači su raspoređeni na 450 biračkih mesta i prate proces glasanja neprekidno – od trenutka otvaranja biračkog mesta do izrade zapisnika o rezultatima. Zasnovan na reprezentativnom uzorku, PPG omogućava otkrivanje neregularnosti i kršenje izbornih procedura na dan izbora i pruža informacije o regularnosti izbornog procesa za celu zemlju.

U okviru praćenja izbornog procesa CRTA primenjuje najviše međunarode standarde sadržane, između ostalog, i u Deklaraciji o principima za nepartijsko posmatranje izbora od strane građanskih organizacija.

Sledeće obraćanje javnosti CRTA posmatračke misije “Građani na straži” biće u 20.15 časova.

Do 19 časova na glasanje za predsedničke izbore je izašlo ukupno 49,9 odsto građana upisanih u birački spisak saopštila je CRTA posmatračka misija „Građani na straži“. Statistička greška je iznosila  +/- 1.0 posto. U poređenjem sa prošlogodišnjim parlamentarnim izborima to je za 3,2 odsto manja izlaznost.

Posmatrači, koji su raspoređeni na 450 biračkih mesta na osnovu slučajnog i reprezentativnog uzorka,  javljaju da je do 19 časova proces glasanja prošao bez većih problema koji mogu da utiču na regularnost izbora.

U odnosu na presek od 16 časova zabeležen je blagi rast nepravilnosti na biračkim mestima od jedna odsto i sada iznosi tri procenta. Ovaj procenat nepravilnosti i dalje se ne može smatrati trendom već je reč o izolovanim slučajevima koji ne mogu uticati na regularnost procesa. Te nepravilnosti se odnose na glasanje bez ličnih isprava, neproveravanje ličnih dokumenata građana prilikom glasanja kao i na vođenje paralelnog spiska sa ličnim podacima građana. Kampanja u prostoru manje od 50 metara u poslednjem preseku nije zabeležena.

Zabeležen je jedan slučaj fizičkog nasilja na biračkom mestu 16 u Leskovcu kada je aktivista jedne stranke napao predsednika biračkog odbora i naneo mu lakše povrede. Na lice mesta su došli policija i hitna pomoć. Takođe, na biračkom mestu 67 u Pančevu takođe je intervenisala policija zbog okupljanja ekstremističke grupa ispred biračkog mesta.

U Zaječaru, Alibunaru i Knjaževcu su vanredno otvorene policijske stanice radi izdavanja potvrda da je proces vađenja nove lične karte u toku. Građani koji imaju isteklu ličnu kartu mogu da glasaju samo uz potvrdu iz MUP-a da je proces izdavanje lične karte u toku. Mobilni tim naše posmatračke misije potvrdio je da je Alibunaru 50 osoba organizovano odvedeno na zamenu ličnih karata.

CRTA posmatračka misija “Građani na straži” praćenje predsedničkih izbora u Srbiji 2. aprila 2017. godine zasniva na statističkim principima kao efikasanom metodu za sistematsko posmatranje procesa tokom izbornog dana. Koristi se metodologija paralelnog prebrojavanja glasova (PPG) koja omogućava procenu celokupnog procesa glasanja na dan izbora – otvaranje biračkih mesta, glasanje i prebrojavanje glasova – na nepristrasan i sistematičan način. PPG se koristi na slučajnom reprezentativnom uzorku biračkih mesta što znači da se tako dobijeni rezultati mogu primeniti na celu zemlju. Posmatrači su raspoređeni na 450 biračkih mesta i prate proces glasanja neprekidno – od trenutka otvaranja biračkog mesta do izrade zapisnika o rezultatima. Zasnovan na reprezentativnom uzorku, PPG omogućava otkrivanje neregularnosti i kršenje izbornih procedura na dan izbora i pruža informacije o regularnosti izbornog procesa za celu zemlju.

 U okviru praćenja izbornog procesa CRTA primenjuje najviše međunarode standarde sadržane, između ostalog, i u Deklaraciji o principima za nepartijsko posmatranje izbora od strane građanskih organizacija.

Sledeće obraćanje javnosti CRTA posmatračke misije “Građani na straži” biće nakon prebrojavanja glasova za predsedničke izbore i obrade podataka sa našeg uzorka (oko 22h).

Na osnovu 95 odsto obrađenog uzorka najviše glasova birača osvojio je predsednički kandidat Aleksandar Vučić 54,9 odsto saopštila je CRTA posmatračka misija „Građani na straži“. Na drugom mestu je Saša Janković sa 16,2 odsto a zatim slede Luka Maksimović 9,4 i Vuk Jeremić 5,8 odsto.

ALEKSANDAR VUČIĆ 54.9
SAŠA JANKOVIĆ 16.2
LUKA MAKSIMOVIĆ 9.4
VUK JEREMIĆ 5.8
VOJISLAV ŠEŠELJ 4.4
BOŠKO OBRADOVIĆ 2.3
Nevažeći 1.7
SAŠA RADULOVIĆ 1.4
ALEKSANDAR POPOVIĆ 1.2
MILAN STAMATOVIĆ 1.2
NENAD ČANAK 1.2
MIROSLAV PAROVIĆ 0.3

Ukupna izlaznost je 54,2 odsto sa statističkom greškom je +/-1 posto. Nevažećih listića je bilo ukupno 1,7 odsto.

Zabeležene nepravilnosti na tri odsto biračkih mesta ne mogu uticati na regularnost izbornog dana ali je veoma važno da nadležne institucije reaguju na zabeležene nepravilnosti kako bi zaštitile vladavinu prava. CRTA posmatračka misija «Građani na straži» u toku dana podnela je tri krivične prijave za korupciju u izbornom procesu.

Preliminarni izveštaj o monitoring celokupnog izbornog dana CRTA posmatračka misija “Građani na straži” predstaviće u ponedeljak 3. aprila u 11 časova u CRTA press centru (Topolska 22).