CRTA posmatračka misija održala je konferenciju za novinare na kojoj su predstavljeni preliminarni nalazi o monitoringu izbornog dana i ocena izbornog dana u CRTA Press centru.

CRTA posmatračka misija pratila je kvalitet celokupnog izbornog procesa. Tokom izbornog dana Crtini posmatrači bili su raspoređeni na osnovu slučajnog i reprezentativnog uzorka na 450 biračkih mesta što nam je pružilo mogućnost da izveštavamo o kvailtetu izbornog procesa na izborni dan  na teritoriji celog Beograda.

 

CRTA posmatračka misija «Građani na straži» prati celokupan izborni proces: period pre izbornog dana, izborni dan kao i period nakon izbornog dana.

 

 

Tim povodom, CRTA je organizovala konferenciju za novinare, na kojoj smo predstavili nalaze dosadašnjeg monitoringa izbornog procesa pre izbornog dana u CRTA press centru.

 

Naš tim od 60 dugoročnih posmatrača pratio je više aspekata izbornog procesa: atmosferu izborne kampanje; slučajeve neregularnosti ali i slučajeve teških povreda izbornog zakona tokom izvođenja kampanje, rad izborne administracije, korišćenje javnih resursa u kampanji i izveštavanje medija o kampanji i kandidatima. U periodu od 13. marta do dana izbora 2. aprila 2017. godine naši posmatrači, obučeni po međunarodnim standardima, bili su raspoređeni u svakom od postojećih okruga, što jeo omogućilo jednak pristup informacijama o toku i trendovima izbornog procesa za teritoriju cele Srbije.

 

Na konferenciji su govorili:

 

Više o konferenciji možete pogledati ovde.

Kampanja za beogradske izbore, iako su u pitanju lokalni izbori, po nivou uloženih resursa, medijske pažnje nacionalnih medija i angažovanja republičkih funkcionera u kampanji odgovaraju izbornoj atmosferi za nacionalne izbore.

Preuzmite Beogradski izbori – Drugi izvestaj dugorocnih posmatraca

Nezavisne, građanske posmatračke misije su deo izbornog procesa u brojnim zemljama u Evropi i svetu, bez obzira na stepen kvaliteta demokratije i stanja ljudskih prava.

Mi, u CRTI, ćemo u svojstvu domaće nezavisne posmatračke misije posmatrati lokalne izbore u Beogradu, 4. marta 2018. godine.

Planiramo da uključimo više od 1000 posmatrača koji će na izborni dan posmatrati dešavanja na biračkim mestima.

Važno je da znaš – CRTA promoviše demokratske vrednosti i poštovanja ljudskih i građanskih prava, i poštuje i uvažava politička uverenja svih građana, ali je stranački angažman nespojiv sa ulogom nezavisnog posmatrača.

Zbog toga, kandidati za posmatrače ne mogu da budu aktivno uključeni u politički život kao članovi partija, niti kandidati na izbornim listama ili članovi biračkih odbora lista koje učestvuju na beogradskim izborima.

Kandidati za posmatrače će proći obuku u trajanju od 4 sata (u popodnevnim terminima ili vikendom) u Beogradu. Takođe, nije potrebno da kandidati za posmatrače imaju prebivalište u Beogradu.

Želiš da nam se pridružiš u misiji koja doprinosi fer i slobodnim izborima i demokratskom poretku u kome se pravo na slobodu izbora ne dovodi u pitanje?

Pošalji nam kratku informaciju o sebi (http://budideo.crta.rs/) :

Kontaktiraćemo te u roku od 48 sati.

Hvala na interesovanju!

Tvoja CRTA

Uoči izbornog dana, 2. aprila, CRTA posmatračka misija “Građani na straži” poziva građane da slobodno izraze svoju volju na biralištima, kao i sve aktere u izbornom procesu da poštuju zakon i izborna pravila i da se ponašaju u duhu demokratskih, slobodnih i fer izbora.

Predizborna kampanja bila je kratka, intenzivna, sa neravnopravnom medijskom zastupljenošću, navodima o pritiscima na birače, kao i različitim oblicima zloupotreba javnih resursa i uz veoma ograničenu kontrolu nezavisnih tela.  U takvom ambijentu, samo zakonito postupanje institucija, a pre svega RIK-a i biračkih odbora na dan izbora, može doneti sigurnost građanima da će njihova izborna volja i biračka prava biti zaštićena” izjavio je Raša Nedeljkov, šef CRTA posmatračke misije “Građani na straži”.

Posmatračka misija “Građani na straži” posebno ističe da je i ovog puta nedostajala proaktivna komunikacija institucija o načinima ostvarivanja prava građana kod upisa i unošenja izmena podataka u biračkom spisku.

U završnici kampanje pri isteku svih rokova, ponovio se problem neuređenosti biračkog spiska što narušava poverenje građana u izborni proces. Više desetina građana nam se javilo sa nizom problema – pozivi za glasanje na ime davno preminulih članova porodice ili za ljude koji nikad nisu živeli na adresama na koje su dostavljeni ovi pozivi, kao i zbog nemogućnosti ostvarivanje prava glasa državljana Srbije koji žive u inostranstvu ali i drugih administrativnih propusta prilikom upisa i izmena podataka u biračkom spisku” izjavio je Pavle Dimitrijević, šef pravnog tima CRTA posmatračke misije “Građani na straži”.

CRTA posmatračka misija “Građani na straži” će, tokom izbornog dana, imati preko 900 posmatrača na reprezentativnom i slučajnom uzorku od 450 biračkih mesta, kao i 60 mobilnih timova koji će obilaziti biračka mesta u svim okruzima u Srbiji. Posebna pažnja će biti posvećena praćenju poštovanja izbornih pravila i procedura od strane svih aktera u procesu o čemu će javnost tog dana biti obaveštavana na redovnim konferencijama za medije.

Podsećamo da građani, koji su upisani u birački spisak, svoje biračko pravo mogu ostvariti uz važeću ličnu kartu, pasoš ili vozačku dozvolu koja sadrži lične podatke, kao i sa isteklom ličnom kartom uz potvrdu izdatom od MUP-a da je u toku proces izdavanja nove lične karte. Obaveštenja o glasanju koja su stigla na kućne adrese građana nisu uslov za glasanje i ne moraju se poneti na biračko mesto. Na kom biračkom mestu mogu da ostvare svoje izborno pravo, birači mogu proveriti i na sajtu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave ili na sajtu Republičke izborne komisije.

Pozivamo građane da i na izborni dan budemo zajedno “na straži”. Nepravilnosti i pitanja u vezi sa izbornim procesom građani mogu postaviti putem e-mail [email protected] ili telefona: 069/232 1901.

Dosadašnja izborna kampanja odigrava se u atmosferi neuobičajenoj za redovne izbore, zaključak je CRTA posmatračke misije “Građani na straži”.

Rad izborne administracije je u skladu sa postojećim zakonskim okvirima i u određenim segmentima je unapređen, ali su te novine donete u poslednjem trenutku, bez šire javne rasprave. I ova kampanja ima obeležja “funkcionerske”, kao i tokom prošlogodišnjih parlamentarnih izbora, ali posebno zabrinjava neravnopravna medijska zastupljenost predsedničkih kandidata.

Posmatračka misija “Građani na straži” apeluje na: Republičku izbornu komisiju da nastavi sprovođenje izbora u skladu sa zakonskim okvirima; medije da objektivno izveštavaju o toku kampanje kao i da daju prostor svim predsedničkim kandidatima da neometano prenesu svoje poruke do birača; pravosuđe i Ministarstvo unutrašnjih poslova da istraže navode o svim nedozvoljenim izbornim radnjama i obaveste javnost o nalazima, predsedničke kandidate i njihove štabove da vode kampanju u skladu sa zakonom i standardima za fer i demokratske izbore, kao i da konsoliduju svoje poruke u pravcu politika koje interesuju građana i udalje ih od negativne kampanje i govora mržnje; državne organe i funkcionere da je uključivanje u kampanju u interesu jednog od kandidata kažnjivo zakonom i da odmah prekinu sa takvim aktivnostima; građane Srbije da izraze svoju političku volju slobodno imajući u vidu činjenicu da se izbornog dana glasa tajno, tj. da niko ne može znati za koga je ko glasao.

Preuzmite / pogledajte izveštaj (PDF)

Dosadašnja izborna kampanja odigrava se u atmosferi neuobičajenoj za redovne izbore, zaključak je CRTA posmatračke misije “Građani na straži”. Rad izborne administracije je u skladu sa postojećim zakonskim okvirima i u određenim segmentima je unapređen, ali su te novine donete u poslednjem trenutku, bez šire javne rasprave. I ova kampanja ima obeležja “funkcionerske”, kao i tokom prošlogodišnjih parlamentarnih izbora, ali posebno zabrinjava neravnopravna medijska zastupljenost predsedničkih kandidata.

Treba uzeti u obzir da su redovni predsednički izbori raspisani u najkraćem zakonskom roku, čemu je prethodila neizvesnost na kojim će sve nivoima izbori biti raspisani. Time je dodatno stvoren pritisak na sve učesnike izbornog procesa – od izborne administracije, do samih kandidata. Taj pritisak osećaju i građani u različitim oblicima. Negativna kampanja obeležava i ove izbore, jer i vlast i opozicija pokušavaju da od njih naprave referendum o uspešnosti rada premijera Aleksandra Vučića. Iz toga proističe i „pregrejanost“ poruka u ovim izborima, koje u pojedinim momentima prelazi i u govor mržnje. Sama činjenica da je predsednički kandidat Aleksandar Vučić i dalje na poziciji premijera nije kršenje zakonskih okvira ali nije ni u duhu međunarodnih praksi za slobodne i fer izbore jer je u javnosti nemoguće napraviti distancu da li se kandidat u medijima pojavljuje kao premijer ili predsednički kandidat“, izjavio je Raša Nedeljkov, šef CRTA posmatračke misije “Građani na straži”.

U posmatranom periodu predizborne kampanje zabeleženi su različiti incidenti, kao što su napadi i privođenja aktivista izbornih štabova različitih predsedničkih kandidata. Rasprostranjenost navoda o pritiscima na birače, iako ne postoje materijalni dokazi, ukazuje na atmosferu koja vlada u kampanji. Pokreću se i socijalni ili humanitarni programi od strane partija na vlasti i koriste se javni resursi, poput prostorija i vozila u svrhu kampanje jednog kandidata.

Opšti je utisak da je ovog puta kampanja mnogo intenzivnija u medijima i po društvenim mrežama, nego na terenu. Nalazi medijskog monitoringa od 15. februara do 22. marta, pokazuju ubedljivu dominaciju predsedničkog kandidata Aleksandra Vučića u svim informativnim sadržajima koji su bili predmet analize. S druge strane, raste broj naslovnih strana na kojima ne dominira nijedan predsednički kandidat, kao i broj onih koje se uopšte ne odnose na izbore.

Prvo što gledalac čuje i vidi u udarnim vestima u najgledanijim TV dnevnicima, u tri četvrtine slučajeva tiče se direktno Aleksandra Vučića ili se odnosi na njega. Važno je pritom naglasiti da veliki broj vesti u izbornom bloku zapravo predstavlja nastupe Aleksandra Vučića kao premijera, što ukazuje na elemente funkcionerske kampanje. Takođe, primetno je da se ne samo prva, već i nekoliko uzastopnih vesti u izbornom bloku opet odnose na istog kandidata”, izjavila je novinarka Tamara Skrozza koja je na čelu tima za medija monitoring.

Aleksandar Vučić nalazi se na 60 odsto naslovnih strana koje se odnose na izbore (97 odsto u pozitivnom ili neutralnom kontekstu). Prvi sledeći na listi najzastupljenijih je Saša Janković s 35 odsto naslovnih strana (48 odsto u pozitivnom i neutralnom kontekstu). Kada je u pitanju negativan kontekst prikaza na naslovnim stranama, Vuk Jeremić prednjači: pojavljuje se na 51 naslovnoj strani, od čega su u negativnom kontekstu u više od 60 odsto slučajeva.

„Republička izborna komisija (RIK) je sprovodila aktivnosti iz delokruga svojih nadležnosti u skladu sa postojećim zakonskim okvirom koji ne obezbeđuje sve uslove za kvalitetno sprovođenje izbornog procesa o čemu je naša posmatračka misija već izveštavala nakon prošlogodišnjih vanrednih parlamentarnih izbora“, izjavio je Pavle Dimitrijević, šef pravnog tima CRTA posmatračke misije “Građani na straži”.

Ovi izbori odvijaju se uz ograničene kapacitete nezavisnih institucija koje imaju važnu ulogu u kontroli izbornog procesa: Agencije za borbu protiv korupcije i Regulatornog tela za elektronske medije (REM). Presedan čini REM koji je najavio da neće aktivno pratiti rad elektronskih medija tokom kampanje, već će nadzor vršiti isključivo po prijavama građana o uočenim nepravilnostima. Ni za ove izbore nije formiran Nadzorni odbor Skupštine Srbije, dok će ih međunarodna posmatračka misija OEBS/OIDHR pratiti samo na nivou šestočlanog ekspertskog tima za procenu izbornog procesa.

Posmatračka misija „Građani na straži“ apeluje na: Republičku izbornu komisiju da nastavi sprovođenje izbora u skladu sa zakonskim okvirima; medije da objektivno izveštavaju o toku kampanje kao i da daju prostor svim predsedničkim kandidatima da neometano prenesu svoje poruke do birača; pravosuđe i Ministarstvo unutrašnjih poslova da istraže navode o svim nedozvoljenim izbornim radnjama i obaveste javnost o nalazima, predsedničke kandidate i njihove štabove da vode kampanju u skladu sa zakonom i standardima za fer i demokratske izbore, kao i da konsoliduju svoje poruke u pravcu politika koje interesuju građana i udalje ih od negativne kampanje i govora mržnje; državne organe i funkcionere da je uključivanje u kampanju u interesu jednog od kandidata kažnjivo zakonom i da odmah prekinu sa takvim aktivnostima; građane Srbije da izraze svoju političku volju slobodno imajući u vidu činjenicu da se izbornog dana glasa tajno, tj. da niko ne može znati za koga je ko glasao.

Kompletan izveštaj biće dostupan na sajtu www.gradjaninastrazi.rs

CRTA posmatračka misija “Građani na straži” sa 1000 posmatrača počinje danas sistematsko praćenje izbornog procesa: period pre izbornog dana, izborni dan i period posle izbornog dana. Predizbornu kampanju na terenu posmatra 60 dugoročnih posmatrača u svim okruzima u Srbiji dok će na izborni dan više od 940 posmatrača pratiti kvalitet izbornog procesa na biralištima.

Dugoročni posmatrači, obučeni po najvišim međunarodnim standardima, posmatraju i prikupljaju informacije o sprovođenju izborne kampanje, eventualnim nepravilnostima u kampanji, radu izborne administracije i izveštavanju medija o kampanji. Sve do dana izbora dugoročni posmatrači biće raspoređeni u svakom od postojećih okruga, što će omogućiti jednak pristup informacijama o toku i trendovima izbornog procesa za teritoriju cele Srbije.

Tokom izbornog dana više od 940 kratkoročnih posmatrača će pratiti i izveštavati o kvalitetu izbornog procesa sa 450 biračkih mesta. Oni će biti na biračkim mestima od početka priprema za otvaranje biračkih mesta, pa sve dok članovi biračkih odbora ne objave rezultate izbora za posmatrano biračko mesto, čime će se obezbediti sveobuhvatan uvid u dešavanja na biračkim mestima tokom izbornog dana.

Podsećamo da misija OEBS/ODHIR neće imati posmatrače na terenu, dok će institucije nadležne za kontrolu određenih aspekata kampanje raditi u ograničenom kapacitetu – REM neće pratiti medije već će reagovati po prijavama građana, a Agencija za borbu protiv korupcije imaće značajno manje posmatrača nego prošle godine.

«Naš cilj je da efikasno ispratimo i analiziramo primenu zakona i međunarodnih standarda tokom pripreme i sprovođenja izbora i da informišemo javnost o kvalitetu i demokratičnosti izbornog procesa i dešavanjima tokom kampanje, kao i da obezbedimo brzu reakciju na kršenja izbornih procedura i procesa ukoliko ih bude bilo» smatra Raša Nedeljkov, šef CRTA posmatračke misije «Građani na straži».

Tokom izbornog dana, kao i po završetku izbornog dana, CRTA posmatračka misija “Građani na straži”i će pratiti rad Republičke izborne komisije do saopštavanja zvaničnih rezultata kao i proces žalbi na rad biračkih odbora i Republičke izborne komisije ukoliko ih bude.

CRTA posmatračka misija “Građani na straži” poziva i sve građane da prate izbornu kampanju i da joj dostavljaju informacije sa terena o incidentima, kupovini glasova, pritiscima na birače, zloupotrebama javnih resursa u kampanji kao i drugim eventualnim nepravilnostima u kampanji.  Ove informacije građani mogu poslati preko društvenih mreža @nastrazi ili www.facebook.com/gradjaninastrazi, putem e-maila [email protected], web sajta http://www.gradjaninastrazi.rs/ i telefona: 069/232 1901.

Nalazi dugoročnog posmatranja CRTA posmatračke misije “Građani na straži” tokom vanrednih parlamentarnih izbora 2016. godine potvrđeni su i u finalnom izveštaju međunarodne posmatračke misije OEBS/ODIHR dok su projekcije i rezultati na izborni dan potvrđeni i rezultatima Republičke izborne komisije.

Metodologija za dugoročno praćenje izbornog procesa koju CRTA primenjuje se bazira na najvišim međunarodnim standardima za posmatranje izbora (Deklaracija o principima za međunarodno posmatranje izbora, Kodeks ponašanja za međunarodne posmatrače izbora, Deklaracija o principima za nepartijsko posmatranje izbora od strane građanskih organizacija i Kodeks ponašanja za nepartijske posmatrače) što omogućava izveštavanje o kvalitetu samog izbornog procesa.

Kampanju obeležilo falsifikovanje izjava podrške birača.

Izbornu kampanju, u periodu od 4. do 18. aprila, obeležili su slučajevi falsifikovanja izjava podrške birača, sukob pravnih stanovišta Republičke izborne komisije i Upravnog suda oko prava stranaka na status stranke nacionalne manjine, informacije o postojanju organizovane kriminalne grupe koja poseduje baze ličnih podataka građana. Atmosferu kampanje karakterišu i navodi o pritiscima na birače i kupovini glasova, posebno među romskom populacijom i socijalno ugroženim kategorijama stanovništva.

Postojeći pravni i institucionalni okvir, pokazao je da ne može da odgovori na pokušaje zloupotrebe sistema i narušavanja celog izbornog procesa. Sve što je do sad obeležilo predizborni proces upravo pokazuje koliko je potrebno da građani budu na straži”, izjavila je Vukosava Crnjanski, direktorka CRTE.

Posmatračka misija prisustvovala je svim sednicama RIK-a u periodu izveštavanja, pre svega u cilju praćenja i analize procesa proglašenja izbornih lista.

“Falsifikovanje više od 15 hiljada izjava građana na sedam od 29 podnetih izbornih lista, kao i proglašenje zbirne izborne liste na kojoj se nalazi jedna partija za koju je utvrđeno da je podnela falsifikovane izjave građana potrebne za podnošenje izborne liste, dovela je u pitanje legalnost i legitimnost izbornog procesa”,  izjavio je Raša Nedeljkov, šef CRTA posmatračke misije „Građani na straži”.

Posmatračka misija je informisana o pojavi „duplih“ podrški birača izbornim listama. Zabeležen je slučaj da je jedno isto lice, u kratkom vremenskom roku, potpisalo izjavu o podršci izbornoj listi dve političke partije, da su obe overene od strane organa nadležnog za overu, a da je, zapravo, građanin podršku dao samo jednoj listi.

“Iako je Republička izborna komisija (RIK) u skladu sa važećim zakonima sprovodila svoje aktivnosti, RIK nije uspela da adekvatno odgovori na svaki pokušaj izigravanja zakona i/ili nepravilnosti prilikom podnošenja izbornih lista, zbog nedorečenih zakonskih rešenja i manjka kapaciteta stručne službe”, izjavio je Pavle Dimitrijević, šef pravnog tima CRTA posmatračke misije “Građani na straži”.

Najčešće zloupotrebe korišćenja javnih resursa bile su u vidu učešća predstavnika državnih organa, lokalne samouprave i javnih komunalnih preduzeća na skupovima i drugim predizbornim aktivnostima stranaka, kao i promocije lokalnih funkcionera i stranaka pri otvaranju ili renoviranju javnih objekata ili tokom javnih skupova. Registrovani su slučajevi primoravanja zaposlenih u javnim preduzećima da učestvuju na skupovima političkih partija. Kao i u prethodnom periodu političke stranke su pokretale brojne socijalne i humanitarne aktivnosti, što ne spada u zakonom dozvoljene aktivnosti političkih stranaka.

U ovom periodu SNS je imao najintenzivniju kampanju na teritoriji cele Srbije koristeći sve kanale komunikacije skoro podjednako, izuzev debata. Znatno slabiju kampanju po intenzitetu imale su DSS/Dveri, DS/Nova stranka, SPS i LDP/SDS/LSV.

Kada je reč o medijskom izveštavanju o izbornom procesu, u ovom izveštajnom periodu premijer Srbije je bio zastupljen na najviše naslovih strana – ukupno 34 od 107 i to u pozitivnom kontekstu. Kako se izbori približavaju, njegovo prisustvo na naslovnim stranama je sve veće. Ministri se veoma retko pojavljuju na naslovnim stranama. Kada su u pitanju opozicioni lideri na najviše naslovnica se našao lider Demokratske stranke i u svim slučajevima u izuzetno negativnom kontekstu dok ostalih opozicionih aktera nema na naslovim stranama.

CRTA posmatračka misija «Građani na straži» će na izborni dan imati posmatrače na 450 biračkih mesta. Posmatrači će na biračkim mestima posmatrati najvažnije aspekte procesa glasanja u vezi sa otvaranjem biračkih mesta, tokom glasanja, zatvaranjem biračkih mesta i prebrojavanjem glasova. Tokom izbornog dana, posmatračka misija će iz Medija centra javnost obaveštavati u nekoliko navrata o tome kako protiče glasanje i saopštavati informacije o izlaznosti kao i rezultatima glasanja i to planiranima termina u 9.30, 12, 15, 18 časova i nakon zatvaranja biračkih mesta.

Preuzmite dokument