Srbija do informacija

Crta je sa više od 80 partnerskih organizacija pokrenula kampanju za odbranu prava javnosti da zna “Srbija do informacija”. Cilj je bio da se spreči usvajanje izmena Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja koje su ukazivale na nameru države da javnosti oteža uvid u rad javnih institucija.