NAŠE INICIJATIVE

Da li televizija može da promoviše samo jednu izbornu listu/kandidata?

Svaki pružalac medijske usluge dužan je da emituje političke oglasne poruke svih zainteresovanih podnosilaca izbornih lista i kandidata pod jednakim programskim, tehničkim i finansijskim uslovima.

Detaljnije

Šta je sve zabranjeno u kampanji?

Tokom izborne kampanje možemo izdvojiti nekoliko vrsta izbornih nepravilnosti koje su nedozvoljene/zabranjene.

Detaljnije

Ko vrši kontrolu finansiranja kampanje?

Kontrolu finansiranja kampanje vrši Agencija za borbu protiv korupcije.

Detaljnije

 Kako se finansira kampanja?

Kampanja se finansira kako iz privatnih tako i iz javnih izvora, koji se obezbeđuju u iznosu od 0,07 % poreskih prihoda budžeta Republike Srbije za 2020. godinu što iznosi 792.470.000,00 dinara.  

Detaljnije