Olivera Vojnović

Office asistentkinja

Olivera je stekla zvanje Diplomiranog ekonomiste, smer Finansije, bankarstvo i revizija na Alfa BK Univerzitetu. CRTA timu se pridružila u februaru 2018 kao stažista u Finansijama i administraciji, a trenutno je na poziciji Office asistenta.  Voli da pleše i insturktorka je plesa za decu i omladinu. Svoje slobodno vreme voli da provodi sa prijateljima.