Tim i saradnici

Olivera Vojnović

Finansijska koordinatorka

Olivera je stekla zvanje Diplomiranog ekonomiste, smer Finansije, bankarstvo i revizija na Alfa BK Univerzitetu. CRTA timu se pridružila u februaru 2018.godine kao stažistkinja u Finansijama i administraciji, a trenutno je na poziciji Finansijske koordinatorke.  Voli da pleše i insturktorka je plesa za decu i omladinu. Svoje slobodno vreme voli da provodi sa prijateljima.

CRTA je 2018. godine dobila Democracy Defender Award, koju na globalnom nivou dodeljuje OEBS, za izuzetan doprinos promociji demokratije i odbrani ljudskih prava.