Tim i saradnici

Marija Stefanović

Menadžerka kvalitativnih istraživanja

Marija je master filološkinja i master sociološkinja. Fokus njenog istraživačkog interesovanja je sociologija kulture i obrazovanja i mogućnosti kvalitativnih metoda istraživanja. Tokom dugogodišnjeg rada sa međunarodnim organizacijama i u različitim sredinama, pokušala je da spoji svoje pasije i ideale: upoznavanje drugih i drugačijih ljudi, verovanje da je moguće razumeti perspektive drugih i verovanje da su multikulturalizam i pluralizam mišljenja dostižni i održivi (da, čak i u ovakvom društvu!). Još uvek se nije predala. Voli da slika, da vežba jogu i da sluša Sonic Youth i Joy Division. Timu Crte se pridružila juna 2021. godine.

CRTA je 2018. godine dobila Democracy Defender Award, koju na globalnom nivou dodeljuje OEBS, za izuzetan doprinos promociji demokratije i odbrani ljudskih prava.