Mediji

Emisija „Iza vesti“ – N1 televizija

Pavle Dimitrijević, šef pravnog tima Crte, gostujući u emisiji „Iza vesti“ televizije N1 ističe da dubinske promene izbornih zakona nekoliko meseci pre izbora mogu da dodatno destabilizuju izborni proces i da je na to CRTA više puta upozoravala. „Sve promene izbornih uslova, više manje, u praksi su propuštena šansa da se odgovori na izazove u izbornom procesu i prave probleme. A pravi problemi su ono što smo videli na izborima 2020. godine i sad na referendumu: pre svega funkcionerska kampanja, zloupotreba javnih resursa, pritisci na birače, nespremna izborna administracija i odsustvo pravog funkcionisanja odgovora na prepoznate probleme. Bojim se da ćemo se suočiti sa istim ovim problemima“, izjavio je Dimitrijević.

Emisija „Marker“ – Insajder TV

Raša Nedeljkov, programski direktor Crte u emisiji „Marker“ Insajder televizije, govori o važnosti kontrole izbornog procesa od strane različitih aktera. Ističe da sam izborni dan nije jedini trenutak kada se prelama činjenica da li su neki izbori slobodni ili fer.“Mi smo kao posmatračka misija godinama unazad konstatovali značajan procenat biračkih mesta na kojima smo zabeležili ozbiljne nepravilnosti. Ono što je mnogo značajnije jeste šta se događa nekoliko meseci pred izborni dan i na koji način su građani informisani o različitim politikama, da li mediji rade u interesu građana, da li funkcioneri zloupotrebljavaju svoj položaj i ostalo. Zato je važno shvatiti da je preiod pre izbornog dana podjednako važan za uspostavljanje uslova u kojima bi se izbori koji će biti održani bili u skladu sa demokratskim vrednostima“, ističe Nedeljkov.

Novi dan – TV N1

Raša Nedeljkov, programski direktor Crte, u emisiji Novi dan na televiziji N1 govorio je o potrebi da se regularnost izbornog procesa podigne na viši nivo. „Prethodnih nekoliko izbornih ciklusa koje smo kao organizacija posmatrali, pokazuju da nije najveći problem na izborima u Srbiji izborni dan. Vlast ne utiče u toj meri na prekrajanje volje građana kao što je Milošević radio, punio kutije ili manipulisao stotinama hiljadama glasova sa Kosova i Metohije. Najveći problemi se dešavaju ovog momenta, trenutno. U proceduri u Narodnoj skupštini su pet zakona koji se menjaju. Ti zakoni donose ogromne promene i jedna od najvećih je da će građani imati daleko manje šanse da ulažu prigovore nepravilnosti koje uoče“, rekao je Nedeljkov.

Emisija „360 stepeni“ – N1 televizija

U emisiji „360 stepeni“ televizije N1, Vujo Ilić savetnik za javne politike i istraživanja u Crti , govori o procesu monitoringa Crta posmatračke misije. „Praćena je i kampanja u medijima, kampanja na terenu. Što se tiče samog dana glasanja, tačno je da smo prisustvovali punjenju kutija, bilo je pretnji našim posmatračima, nepravilnosti koje narušavaju integritet glasanja na tom reprezentativnom uzorku nisu prelazile četiri odsto biračkih mesta, u tom rasponu nisu mogle da utiču na ishod ovog referenduma. Rekao bih da je utisak tog dana nespremnost biračke administracije“, kaže Ilić.

Euronews veče

Gostujući na televiziji Euronews, Vujo Ilić savetnik za javne politike i istraživanja u Crti ističe da u sredstvima javnog informisanja nije uočeno da postoji neka ozbiljna kampanja u vezi sa referendumom, a u medijima je bila jedna od minornih tema. „Referendumski dan je protekao u jednoj pristojnoj atmosferi kada gledamo ceo proces. Postoji stvari koje nas zabrinjavaju, a to je recimo nespremnost izborne administracije da sprovede glasanje u ovim okolnostima i na ovaj način. Posmatrali smo na reprezentativnom uzorku od 300 glasačkih mesta, naših 800 posmatrača od jutra do večeri koji su uočilili da glasački odbori nisu bili kompletni i da je dolazilo do kršenja procedura u glasanju, a takve stvari nismo uočili tokom izbornog dana 2020. godine“, kaže Ilić.

 

Među nama – TV Nova S

Šef posmatračke misije Crte Raša Nedeljkov, za televiziju Nova S govori o zabeleženim nepravilnostima na glasačkim mestima tokom referendumskog dana. „Nepravilnosti ozbiljnijeg karaktera da su bile u većem broju bi značajnije uticale na rezultate, a bile su na 4% glasačkih mesta u Srbiji. Postoje i situacije koje nismo ranije viđali, a to je recimo da glasački odbori nisu bili u kompletnom sastavu“, ističe Nedeljkov.

Al Jazeera Balkans

Raša Nedeljkov, šef posmatračke misije Crta, za televiziju AlJazeera Balkans govori o tome kako protiče referendumski dan, o procesu glasanja i šta su Crtini posmatrači zabeležili na glasačkim mestima. Nedeljkov ističe da je za sada proces glasanja na referendumu obeležila nespremnost glasačkih odbora da se na propisan način sprovodi glasački proces, kao što je na primer podatak da prilikom otvaranja glasačkih mesta, čak na 30% glasačkih mesta u Srbiji nije bio kompletan sastav glasačkih odbora.

Emisija „Pregled dana“ – News Max Adria televizija

U emisiji „Pregled dana“ televizije Newsmaxadria, Raša Nedeljkov šef posmatračke misije Crte govori o Crtinoj posmtračakoj misiji na sam dan održavanja referenduma. „Crta je u nedelju 16.januara pokrila celu Srbiju kroz reprezntativan uzorak glasačkih mesta. Imali smo 800 ljudi raspoređenih i njihov zadatak je bio da prate u kojoj meri se poštuju procedure na glasačkim mestima. Nepravilnosti koje smo uočili da su učinjene u većem broju uticale bi na konačan ishod. Tih nepravilnosti ih je bilo manje nego u junu 2020. godine.“, ističe Nedeljkov.