Istraživanje: Demokratija na margini rata

Cilj istraživanja bio je utvrđivanje stavova građana i građanki Srbije u vezi sa stanjem demokratije u zemlji, posebno o kvalitetu izbora održanih 3. aprila 2022. godine, kao i o spoljnopolitičkim stavovima. Konkretno, ispitani su načini informisanja o društvenopolitičkim temama, stavovi o stanju u zemlji i demokratiji, o nepravilnostima u izbornom procesu i biračkom spisku, stavovi prema EU intergacijama, odnosima Srbije sa EU i Rusijom, kao i o ratu u Ukrajini i poziciji koju bi Srbija trebalo da zauzme.

Oops! You don't support PDFs!

Download Instead