Tim i saradnici

David Krstić

Pravnik

David je master pravnik i student na doktorskim studijama na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Timu Crte pridružio se u oktobru 2022. godine. Interesuju ga izborni sistemi, demokratija i vladavina prava. Govori engleski i španski jezik, a služi se pomalo i francuskim. Vodi se maksimom: „Ne slažem se s tim što govoriš, ali ću do smrti braniti tvoje pravo da to slobodno kažeš“.

CRTA je 2018. godine dobila Democracy Defender Award, koju na globalnom nivou dodeljuje OEBS, za izuzetan doprinos promociji demokratije i odbrani ljudskih prava.