Na osnovu Predloga pravilnika o načinu izvršavanja obaveza javnih medijskih servisa tokom predizborne kampanje, koji je Regulatorno telo za elektronske medije (REM) usvojilo 20. januara, Crta sa žaljenjem konstatuje da REM očigledno nema nameru da vrši svoju zakonsku ulogu i štiti javni interes u izbornom procesu. Usvojeni Predlog pravilnika nije obuhvatio nijednu suštinsku sugestiju učesnika u javnoj raspravi koja je vođena krajem prošle godine.

Predlog pravilnika ne predviđa ograničavanje prisustva javnih funkcionera u informativnim programima tokom kampanje, niti se dotiče mogućeg problema prikrivene promocije u delovima programa koji nisu striktno informativnog ili predizbornog karaktera. Jedina pozitivna izmena u odnosu na Nacrt pravilnika ogleda se u onemogućavanju objavljivanja izveštaja agencija za ispitivanje javnog mnjenja bez navođenja podataka o naručiocima, uzorku i periodu sprovođenja istraživanja.

Crta je već ranije ukazivala da je posebno veliki problem  to što pravilnik obavezuje samo javne medijske servise, dok će ponašanje privatnih emitera biti potpuno neregulisano. Imajući sve to u vidu, teško je očekivati ravnopravnu medijsku zastupljenost svih učesnika u izbornoj trci.

 

Ovo istraživanje nastoji da osvetli trend preletanja među izabranim predstavnicima građana u Skupštini, njegove uzroke i posledice, kao jednu od negativnih praksi među poslanicima koja se posebno ističe u kontekstu sve većeg nepoverenja građana, kako prema poslanicima tako i prema instituciji Narodne skupštine. U fokusu istraživanja nalaze se slučajevi preletanja zabeleženi tokom trajanja mandata narodnih poslanika u poslednjih deset godina, odnosno u poslednja četiri skupštinska saziva.

U cilju suštinskog unapređenja izbornih uslova, a pre svega onemogućavanja funkcionerske kampanje, pravni tim Crte sačinio je set amandmana na predloge zakona o izmenama i dopunama Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije i Zakona o sprečavanju korupcije, koji su upravo u skupštinskoj proceduri. Amandmani su danas upućeni svim poslanicama i poslanicima Narodne skupštine, uz poziv da njihovim usvajanjem doprinesu stvaranju uslova za slobodne i poštene izbore.

Najvažnija promena koju Crta predlaže usmerena je na uspostavljanje jasne granice između državničke i stranačke aktivnosti, čime bi se naš pravni okvir uskladio s međunarodnim preporukama i standardima. Amandmanom koji predlaže Crta bilo bi zabranjeno javnim funkcionerima da tokom predizborne kampanje učestvuju na događajima koji se finansiraju javnim sredstvima i na taj način promovišu sebe, kao i političke opcije kojima pripadaju.

“Uz neravnopravnu medijsku zastupljenost svih političkih opcija, praksa funkcionerske kampanje je već dugi niz godina ključni problem izbornog procesa, na koji Crta dosledno ukazuje. Ako ima istinske volje da se stvore uslovi za fer izbore, biće usvojene izmene koje predlažemo”, izjavio je Raša Nedeljkov, programski direktor Crte.

Primera radi, u Konačnom izveštaju Misije OEBS/ODIHR posle posmatranja predsedničkih izbora 2017. godine, navedeno je da su “pojačane aktivnosti državnih zvaničnika u okviru mnogobrojnih društvenih projekata, pogotovo u završnici kampanje, pred same izbore, postavile pitanje njihove neutralnosti i doprinele nejasnom razgraničenju između državnih dužnosti i aktivnosti unutar kampanje, što je u suprotnosti s opredeljenjima OEBS-a i primerima najbolje međunarodne prakse”.

Usvajanjem ostalih amandmana koja predlaže Crta, Agenciji za borbu protiv korupcije bilo bi omogućeno da efikasnije deluje protiv javnih funkcionera koji krše zakone tokom predizborne kampanje, a bili bi jasnije definisani i rokovi u kojima Agencija mora da postupa.

Amandmani:

Amandmani na predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije

Amandmani na predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju korupcije

 

 

 

U ime Crtine inicijative Otvoreni parlament pozitivno ocenjujemo to što je predlog Zakona o budžetu podnet parlamentu u zakonom predviđenom roku, kao i to što je obezbeđeno razumno vreme za raspravu u plenumu, u skladu s procedurama previđenim zakonom i Poslovnikom Narodne skupštine.

Među 46 preporuka Crte za unapređenje rada Narodne skupštine iz juna ove godine,  četiri se odnose na postupak usvajanja i kontrole budžeta. Obezbeđivanjem dovoljnog vremena za upoznavanje poslanika sa predlogom budžeta pre rasprave u plenumu, kao i dvostrukog vremena za raspravu o republičkom budžetu u plenumu ispunjene su dve od četiri pomenute preporuke.

Za kvalitetnu i sveobuhvatnu raspravu o budžetu neophodno je dalje unapređenje procedure usvajanja zakona o budžetu i zakona o završnom računu budžeta. Verujući da budžet ne može biti adekvatno planiran bez redovnog razmatranja završnog računa, što nije činjeno poslednjih 17 godina, pozivamo Narodnu skupštinu da usvoji i naše preostale preporuke.

Takođe, apelujemo da se pokrene postupak izmene Poslovnika Narodne skupštine čime bi se definitivno obezbedilo da predlog zakona o budžetu i povezani zakoni  ne mogu biti razmatrani u objedinjenoj raspravi sa drugim tačkama dnevnog reda.

 

 

 

 

Pošto je Pravilnik o obavezama pružalaca medijskih usluga tokom predizborne kampanje stavljen van snage u februaru 2019, a izrada novog nije počela ni nakon osam meseci, CRTA je izradila i ponudila nacrt novog dokumenta. Predlog Pravilnika CRTA je sačinila na osnovu nalaza posmatranja prethodnih izbornih ciklusa i svojih preporuka u oblasti medija i ravnomerne medijske zastupljenosti aktera u izbornom procesu.

Preporuke za bolje izborne uslove, ostvarive do parlamentarnih i lokalnih izbora 2020. godine, CRTA je predstavila javnosti u martu 2019, zajedno sa mapom puta za obezbeđivanje ravnopravnosti učesnika u izbornom procesu. U avgustu 2019. godine, CRTA je iznela detaljnije preporuke i mere za primenu, kao i za izmenu postojećeg regulatornog okvira. Medijske preporuke CRTA je predstavila učesnicima okruglih stolova između vladajućih i opozicionih partija koji su se tokom avgusta i septembra održavao na Fakultetu političkih nauka.

CRTA poziva nadležne institucije, a pre svega Regulatorno telo za elektronske medije, da otpočnu proces javnih konsultacija povodom izrade novog Pravilnika, koji mora biti usvojen u najkraćem roku uoči predstojećih izbora.

Odluku Posebnog odeljenja Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu da odbaci krivičnu prijavu, koju smo povodom nepravilnosti uočenih na dan lokalnih izbora u Lučanima podneli protiv NN izvršioca iz opštinske uprave Šida, vidimo kao još jedan primer nespremnosti institucija da sprovode zakone i kontinuirano štite fer i slobodne izbore.

Među više od 200 automobila registrovanih izvan opštine Lučani, koji su primećeni 16.12.2018. u Lučanima ispred biračkih mesta, bilo je i vozilo koje pripada opštinskoj upravi Šida. Iz konfuznog obrazloženja odluke tužilaštva da nije došlo do zloupotrebe službenog položaja i javnih resursa nazire se zaključak da je u spornom automobilu, zajedno sa službenim vozačem, bio pomoćnik predsednika opštine Šid, koji je baš tog dana (u nedelju) išao u posetu JP „Dragačevo putevi“ iz Guče radi, citiramo, zajedničkog sagledavanja svih pozitivnih aspekata zamene postojeće rasvete sa led rasvetom koju će JP „Dragačevo putevi“ Guča izvršiti na teritoriji opštine Lučani (kraj citata).

Kao dovoljne dokaze tužilaštvo je uvažilo pozivno pismo direktora JP „Dragačevo putevi“, putni nalog i izveštaj pomoćnika predsednika Opštine Šid o službenom putu. Nije se upitalo zbog čega je baš opštinska vlast Šida kompetentna i pozvana da se bavi rasvetom u stotinama kilometara udaljenim Lučanima, zašto baš u datom periodu, zašto toliko hitno da je sastanak morao biti održan na neradni dan itd. Zbog svega toga, odluka tužilaštva ne može da nas ubedi da na delu nismo videli još jedan slučaj zloupotrebe javnih resursa u svrhe političke kampanje, što je jedan od ključnih problema izbornog procesa na koje dosledno upozoravamo.

U svetlu razgovora o izbornim uslovima koji se upravo vode, primer „šidskog vozila i lučanske rasvete“ pokazuje koliko još moramo ozbiljno da radimo na unapređenju izbornih uslova i dubinskim sistemskim promenama.

 

 

 

 

Građani imaju moć je zajednička inicijativa koju, uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), sprovode CRTA, Beogradski centar za bezbednosnu politiku, Partneri za demokratske promene Srbija i Nacionalna koalicija za decentralizaciju. Inicijativa Građani imaju moć usmerena je na osnaživanje lokalnih nosilaca promena (organizacija civilnog društva, građana, aktivista, novinara) da zahtevaju odgovornost u radu institucija i donosilaca odluka i aktivno učestvuju i pokreću inicijative usmerene na borbu protiv korupcije i unapređenje odgovornosti u svojim lokalnim zajednicama.

 

O Programu podrške 

Ciljevi Programa

Program podrške organizacijama civilnog društva u okviru inicijative Građani imaju moć pokrenut je sa ciljem unapređenja kapaciteta lokalnih organizacija za uspešno sprovođenje inicijativa usmerenih na:

 

Način i uslovi konkurisanja

Program podrške u okviru inicijative Građani imaju moć podrazumeva dodelu finansijskih sredstava lokalnim organizacijama civilnog društva čije aktivnosti su u skladu sa navedenim ciljevima Programa.

Za podršku u okviru ovog Programa mogu konkurisati lokalne organizacije civilnog društva (udruženja građana) registrovane u Republici Srbiji u skladu sa važećim propisima.

Organizacije mogu da konkurišu za finansijsku podršku u iznosu do 840.000  dinara po projektnom predlogu. Svaka organizacija može da konkuriše jednim projektnim predlogom u okviru ovog Programa.

Predviđeno trajanje projektnih aktivnosti je ograničeno na najviše 6 (šest) meseci. Sve aktivnosti u sklopu predloženog projekta se moraju završiti najkasnije do 31. marta 2020. godine.

 

Projektna dokumentacija koja se podnosi u okviru ovog Programa mora da sadrži:

  1. Obrazac za narativni predlog projekta;
  2. Obrazac za predlog budžeta projekta;
  3. Upitnik za organizacije;
  4. Radne biografije projektnog tima;
  5. Rešenje o registraciji organizacije;
  6. Statut organizacije.

Projektni predlozi koji ne sadrže sve navedene elemente neće biti razmatrani u procesu selekcije.

Prilikom razmatranja projektnih predloga biće uzeti u obzir kriterijumi koji se odnose na kapacitete organizacije za sprovođenje predloženog projeka, kao i sadržina podnete projektne dokumentacije.

 

Kriterijumi koji se odnose na kapacitete organizacije uključuju:

 

Kriterijumi koji se odnose na sadržinu projektnog predloga obuhvataju:

 

Opravdanost predviđenih troškova u odnosu na aktivnosti će kod svakog projektnog predloga biti cenjena pojedinačno i samostalno.

Sledeći troškovi u okviru ovog Programa nisu dozvoljeni:

 

Izbor projekata i organizacija koje će biti podržane kroz ovaj Program sprovešće Odbor za odlučivanje.

Svaka prijava će najpre proći proveru ispunjenosti osnovnih uslova kako bi se osiguralo da je prijava u skladu sa kriterijumima poziva. Ispunjenost formalnih uslova poziva podrazumeva:

  1.     Da je organizacija civilnog društva registrovana u Srbiji;
  2.     Da su formulari za prijavu u potpunosti ispunjeni i sadrže neophodne priloge;
  3.     Da je prijava dostavljena u predviđenom roku.

Nakon provere ispunjenosti formalnih uslova poziva, samo pozitivno ocenjene prijave biće razmatrane u sledećoj fazi. Organizacije čije prijave nisu ispunile definisane kriterijume u prvoj fazi, Odbor će pisanim putem obavestiti o razlozima zbog kojih prijava nije prošla u narednu fazu procene.

Tokom procene, Odbor može da zatraži dodatne informacije u vezi sa predlogom projekta ili organizacijom ukoliko je potrebno.

Po završetku procesa izbora projekata Odbor će pripremiti izveštaj o sprovedenom postupku procene i pripremiti predlog o dodeli podrške koji će biti upućen predstavniku USAID-a na konačno odlučivanje.

Organizacije koje su konkurisale za podršku će po okončanju procesa selekcije biti obaveštene o ishodu konkursa. Odabrane organizacije će potpisati ugovor koji će definisati prava i obaveze u okviru Programa. Uz ugovor, organizacijama će biti dostavljena odgovarajuća dokumentacija potrebna za izveštavanje tokom trajanja projekta.

 

Dodatne informacije

U slučaju potrebe za dodatnim pojašnjenjima, zainteresovane organizacije mogu da upute sva pitanja u vezi sa Pozivom i postupkom podnošenja predloga projekata elektronskim putem na [email protected] najkasnije do srede, 28. avgusta 2019. godine.

Prijave pristigle kasnijeg datuma smatraće se da nisu ispunile kriterijume ovog Poziva i neće biti uzete u razmatranje.

Prijave na konkurs potrebno je dostaviti na adresu [email protected] najkasnije do petka, 30. avgusta 2019. godine do 23:59 časova. Prijavu nasloviti sa Predlog projekta u sklopu inicijative “Građani imaju moć”.

 

 

 

 

Birači imaju pravo da budu informisani o izbornoj ponudi i ponašanju izbornih aktera, kako bi mogli da donesu odluku kome će dati glas. Neophodno je da se svim izbornim listama i kandidatima garantuje ravnomerna zastupljenost u elektronskim medijima. Ipak, tokom proteklih izbornih procesa u Srbiji pokazalo se da je pravo na informisanost, kao važna komponenta izbornog prava građana, institucionalno nezaštićeno.

U danu kada je Srbija potpisala zajedničku izjavu kojom se obavezala na zaštitu medijskih sloboda pozivamo Vladu i Narodnu skupštinu da ne koriste institucije za obračun sa nezavisnim medijima i organizacijama.

Povodom netačnih informacija i uvreda koje je juče u Narodnoj skupštini izgovorio šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke (SNS) Aleksandar Martinović, redakcije Istinomera, CINS-a, BIRN-a, TV N1, nedeljnika Vreme i nevladine organizacije CRTA i Transparentnost Srbije traže da se prestane sa zloupotrebom institucija za obračun sa nezavisnim medijima i organizacijama civilnog društva.

Tokom rasprave o godišnjem izveštaju o radu Poverenika za informacije od javnog značaja Martinović je u sredu rekao da su zahtevi za pristup informacijama od javnog značaja koje su organizacije slale državnim institucijama „tendenciozni upiti koji idu na to da sruše bezbednosni sistem Republike Srbije“.

“Vi ste u stvari, i to građani Srbije treba da znaju, da mi prestanemo da govorimo ovim nemuštim jezikom koji niko živi ne razume, vi ste u stvari bili služba i ekspozitura raznih CINS-ova, KRIK-ova, BIRN-ova, BIRODI-ja, Nataše Kandić, Nemanje Nenadića, i tako dalje, koji su u stvari tražili od nadležnih državnih organa u najvećem broju slučajeva, to ponavljam, bezbednosno vrlo osetljive podatke.“

Poslaniku Martinoviću se u uvredama i napadima pridružila i poslanica SRS-a, Vjerica Radeta, koja je rekla da su naše organizacije poznate po „antisrpskom delovanju“.

Svi zahtevi na koje se Martinović pozivao u svom izlaganju, a koje su naši mediji i organizacije slali državnim institucijama tokom 2018. godine, kao uostalom i svih prethodnih godina, poslati su u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja i u javnom interesu.

Građani imaju pravo da znaju da li su pojedini funkcioneri plagirali doktorate, da li su nezakonito angažovani u školama, da li govore istinu prilikom javnih izlaganja, kao i da budu obavešteni o drugim malverzacijama i eventualnim kršenjima zakona.

Targetiranje novinara, novinarki i organizacija civilnog društva da slanjem zahteva rade suprotno interesima naše zemlje deo je kontinuiranog pritiska na rad nezavisnih i profesionalnih medija. 

U trenutku kada država Srbija kroz izmene zakona i imenovanje novog Poverenika za informacije od javnog značaja radi na tome da ograniči pristup informacijama, podsećamo da je ovo pravo zagarantovano Univerzalnom deklaracijom o ljudskim pravima Ujedinjenih nacija i da u Ustavu Republike Srbije piše da svaki građanin „ima pravo na pristup podacima koji su u posedu državnih organa i organizacija kojima su poverena javna ovlašćenja, u skladu sa zakonom“.

Suprotno tvrdnjama poslanika Martinovića da se radi o bezbednosno osetljivim informacijama, Poverenik je u 2018. naložio da se dostave sledeće informacije:  https://www.poverenik.rs/images/stories/dokumentacija-nova/izvestajiPoverenika/2018/neizvrsenaresenja2018.doc .

Pozivamo Aleksandra Martinovića i poslanike koji su ga podržali da objasne na koji način bi objava traženih informacija uticala na bezbednost Srbije, a Vladu i Narodnu skupštinu da ne koriste institucije za obračun sa nezavisnim medijima i organizacijama.

 

Saopštenje su potpisali:

 

Centar za istraživačko novinarstvo Srbije – CINS

TV N1

Istinomer

Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost – CRTA

Balkanska istraživačka mreža – BIRN

Nedeljnik Vreme

Transparentnost Srbija

 

Organizacije civilnog društva pozivaju Odbor za kulturu i informisanje Narodne skupštine da iz poziva poslaničkim grupama za predlaganje kandidata za izbor novog poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti povuče uslov koji nije predviđen zakonom, a odnosi se na obavezu da kandidat u trenutku predlaganja za funkciju poverenika nije zaposlen u drugom državnom organu.

Ovaj uslov je eliminišući faktor za sve kandidate koji trenutno rade u državnim organima, uključujući i Službu poverenika, a u suprotnosti sa svrhom člana 30 Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja u kome se navodi da osoba koja bude izabrana za poverenika ne može da nastavi sa radom u drugom državnom organu.

Organizacije potpisnice ovog saopštenja ukazuju i na to da je nadležni odbor Narodne skupštine pokrenuo postupak za izbor novog poverenika skoro šest meseci nakon isteka mandata Rodoljubu Šabiću, tako što je ostavio samo pet radnih dana za dostavljanje predloga i poziv uputio samo poslaničkim grupama, ali ne i zainteresovanoj javnosti.

Ukoliko novi poverenik bude izabran u ovakvom postupku, biće narušen legalitet, kao i legitimitet ovog nezavisnog državnog organa i dodatno urušen demokratski sistem u Srbiji.

Organizacije pozivaju Odbor za kulturu i informisanje da prihvati predloge kriterijuma transparentnosti, otvorenosti i integriteta procesa izbora novog poverenika koji je Narodnoj skupštini još u novembru dostavilo više od 80 organizacija civilnog društva, medija, predstavnika poslovne, stručne i naučne zajednice. Time bi se javnosti omogućilo da bude adekvatno informisana i uključena u proces izbora novog poverenika.

Potpisnici ovog saopštenja su Beogradski centar za bezbednosnu politikuCRTAKomitet pravnika za ljudska prava – YUCOMPartneri za demokratske promene SrbijaSHARE fondacijaTransparentnost Srbija i Fondacija za otvoreno društvo Srbija.