Ivan Radojević

Viši istraživač

Ivan je 2012. godine stekao zvanje diplomiranog pravnika na Pravnom fakultetu Univerziteta Union u Beogradu. Radeći na projektima pri Fondaciji za otvoreno društvo stekao je iskustvo koje koristi na poziciji istraživača u našem timu. Tokom izbora 2016. godine, Ivan je bio deo dinamičnog tima posmatračke misije na mestu asistenta šefa pravnog tima. Teži ka konstantnom usavršavanju, a trenutno završava master studije iz Evropskih integracija na Pravnom fakultetu Univeriziteta u Beogradu.